→ Ta nhận ra tỉ lệ dạng hình hình chung của các tính trạng vào thí nghiệm khác tỉ lệ giao diện hình lai đối chiếu trong phân li chủ quyền (1:1:1:1) → 2 cặp gen này nằm tại 1 cặp NST và link hoàn toàn.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen

2. NỘI DUNG

- các gen nằm trong một NST phân ly và tổng hợp cùng nhau trong quy trình giảm phân và thụ tinh dẫn tới việc di truyền đồng thời của tập thể nhóm tính trạng vì chưng chúng quy định.

- những gen nằm trên thuộc 1 NST phân li với mọi người trong nhà làm thành 1 đội gen liên kết.Số team gen links ở mỗi loài tương đương với số NST vào bộ đơn bội của loài đó. Số team tính trạng bằng số nhóm gen liên kết.

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

- từng NST được cấu tạo bởi 1 phân tử ADN, gen là một đoạn phân tử ADN, cho nên vì thế mỗi NST chứa được nhiều gen, những gen xếp thành sản phẩm dọc bên trên NST.

*

- Sự phân li của các NST trong bớt phân cùng sự tổ hợp tự do của các NST trong thụ tinh sẽ dẫn đến việc phân li và tổ hợp của các gen trên cùng 1 NST.

- các gen càng nằm sát nhau trên một NST thì links càng chặt chẽ, các gen càng nằm xa nhau chừng thì lực liên kết càng yếu.

* Sơ vật lai:

*

4. Ý NGHĨA

- Hạn chế mở ra biến dị tổ hợp

- Đảm bảo các tính trạng luôn di truyền với mọi người trong nhà nhờ đó trong lựa chọn giống fan ta rất có thể chọn lọc phần nhiều tính trạng giỏi luôn di truyền thuộc nhau.

II. HOÁN VỊ GEN

1. THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN

P: Thân xám, cánh lâu năm × Thân đen, cánh cụt

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích con cái F1

Pa ♀ F1 thân xám, cánh dài× ♂ thân đen, cánh cụt


Fa: 0,415 Thân xám, cánh dài : 0,415 Thân đen, cánh cụt

0,085 Thân xám, cánh cụt : 0,085 Thân đen, cánh dài

* Giải thích hiệu quả thí nghiệm

- vào phép lai phân tích: ta nhận ra ruồi đực đen, cụt luôn cho ra một các loại giao tử ab, ruồi cái F1 bớt phân mang lại 4 các loại giao tử với tỉ lệ AB = ab = 0,415 ; Ab = aB = 0,085, vì thế số các loại và tỉ trọng KH ở đời phép lai phân tích nhờ vào vào số nhiều loại và tỉ lệ giao tử của con cháu F1 lấy lai.

→ Để lý giải hiện tượng con cháu xám, nhiều năm dị hợp mang đến 4 một số loại giao tử với tỉ trọng không bằng nhau, Moocgan giới thiệu giả thuyết liên kết gen không trọn vẹn (hoán vị gen).

2. NỘI DUNG QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN

- Trong quá trình giảm phân, những NST tương đồng có thể trao đổi những đoạn tương đồng cho nhau, dẫn mang đến hoán vị gen làm mở ra tổ đúng theo gen mới.

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC


- Ở kì đầu của bớt phân I có hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp của các cặp NST tương đồng theo chiều dọc, ren alen đối lập nhau, 2 vào 4 cromatit khác bắt đầu trao thay đổi đoạn tương xứng → dẫn đến sự hoán vị của các gen tương ứng → tổng hợp lại các gen không alen.

*

- các gen nằm càng cách nhau thì lực links càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen.

Sơ thứ lai:

*

* Đặc điểm của thiến gen

- Tần số hoán vị ren (f) bởi tổng tỉ lệ các giao tử có gen hoán vị.

- Tần số hoán vị ren giữa 2 locut gene nào đó luôn ⩽50%">⩽50%.

- hoán vị gen phụ thuộc vào vào giới tính ở một số loài: sống ruồi giấm, hoán vị ren chỉ xẩy ra ở giới cái, làm việc tằm hoán vị ren chỉ xẩy ra ở giới đực.

- Để xác minh tần số thiến gen, bạn ta thường dùng phép lai phân tích.

4. Ý NGHĨA CỦA HOÁN VỊ GEN

- Tăng mở ra các biến tấu tổ hợp khiến cho SV đa dạng, phong phú, làm vật liệu thứ cấp cho lựa chọn giống với tiến hoá. Do vậy các gen links đồng thích hợp hay chỉ có một cặp dị vừa lòng thì sự hoán vị gene sẽ không tồn tại hiệu quả.

- dựa vào hoán vị gene mà những gen quý trên các NST tương đồng có tác dụng tổ phù hợp với nhau làm cho thành team gen liên kết mới. Điều này khôn xiết có ý nghĩa trong lựa chọn giống với tiến hoá.

Xem thêm: Vioedu: Toán Trực Tuyến, Đề Thi Toán Trên Mạng Lớp 12, Thi Violympic Toán

- trải qua việc khẳng định tần số thiến gen bạn ta hoàn toàn có thể lập phiên bản đồ di truyền.