Ta có: (2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12); (x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3)

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận:

+) (f(x) 0) ví như (x dfrac12).

Bạn đang xem: Xét dấu các biểu thức sau lớp 10


LG b

(f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3));

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(eginarrayl - 3x - 3 = 0 Leftrightarrow x = - 1\x + 2 = 0 Leftrightarrow x = - 2\x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3\left( { - 3 endarray)

Ta có bảng xét dấu 

*

Vậy,

+) ( f(x) 0) cùng với (x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1)).


LG c

( f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x;)

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (mathbb R ackslash left - frac13;2 ight\)

Ta có: (f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x) (= dfrac - 4left( 2 - x ight) - 3left( 3x + 1 ight)left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight) ) (= dfrac - 8 + 4x - 9x - 3left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight)) (=dfrac-5x-11(3x+1)(2-x))

Lại có:

(eginarrayl-5x - 11 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac115\3x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac13\2 -x= 0 Leftrightarrow x = 2endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

 

Vậy,

+) (f(x)) không xác định nếu (x = -dfrac13) hoặc (x = 2)

+) (f(x) 0) với (x ∈ left ( -dfrac115;-dfrac13 ight )∪ (2; +∞)).


LG d

 (f(x) = 4x^2– 1).

Lời giải chi tiết:

(f(x) = 4x^2– 1 = (2x - 1)(2x + 1)).

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 12 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài Tập Toán 3

Ta có:

(eginarrayl2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12\2x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac12\left( { - dfrac12 endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

(f(x) = 0) cùng với (x = pm dfrac12)

Vậy,

+) (f(x) 0) với (x ∈ left ( -infty ;-dfrac12 ight )∪ left ( dfrac12;+infty ight ).) 

girbakalim.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 119 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp girbakalim.net


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện girbakalim.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.