Bảng tuần hoàn những nguyên tố mang lại ta biết mối quan hệ giữa vị trí những nguyên tố với cấu tạo nguyên tử và đặc thù cơ phiên bản của nguyên tố và ngược lại. Để biết được quan hệ đó như thế nào cùng tìm kiếm hiểu nội dung bài viết dưới đây


 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, CẤU TẠO, TÍNH CHẤT

CỦA NGUYÊN TỐ

I.Kiến thức đề nghị nhớ

*Trong một chu kì - Số thiết bị tự của chu kì thông qua số lớp electron vào nguyên tử của những nguyên tố nằm trong chu kì. - lúc đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân: +Tính kim loại của nguyên tố sút dần, tính bazo của nguyên tố sút dần

+ Tính phi kim tăng dần, tính axit của nguyên tố tăng dânf

*Trong một nhóm - Số trang bị tự của tập thể nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử của những nguyên tố vào nhóm

- lúc đi từ bên trên xuống theo hướng tăng năng lượng điện hạt nhân, ta có:

+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần, tính bazo của nhân tố tăng dần

+ Tính phi kim sút dần, tính axit của nguyên tố giảm dần

II.Các dạng bài tập hay gặp

2) Dạng 1: Biết địa chỉ của nguyên tử suy ra cấu trúc nguyên tử và đặc điểm của nguyên tố.

Bạn đang xem: Xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Biết số thiết bị tự của nguyên tố, dựa vào bảng tuần hoàn những nguyên tố xác định được:

+ thương hiệu nguyên tố

+ Số thiết bị tự của chu kì

+ Số đồ vật tự của nhóm

+ Phân nhóm chính hay phụ 

=> kết cấu nguyên tử của thành phần đó.

Ví dụ: nguyên tố A bao gồm số thứ tự là 56 trong bảng khối hệ thống tuần hoàn. Hãy mang lại biết cấu trúc nguyên tử và đặc thù của yếu tố A?

Giải:

Từ địa điểm này ta biết: + nhân tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 56, chính là Ba. + Điện tích hạt nhân của nguyên tử bằng 56+, số electron chuyển động xung quanh hạt nhân là 56e. + yếu tắc A sinh sống chu kì 6, cho nên có 6 lớp electron. + nguyên tố A ở nhóm IIA có 2e sinh hoạt lớp vỏ ko kể cùng, nhân tố A ngơi nghỉ đầu chu kì nên có tính kim loại mạnh. 2) Dạng 2: Biết kết cấu nguyên tử suy ra địa chỉ và tính chất của nguyên tố.

- Từ cấu trúc nguyên tử xác minh được:

+ Số thiết bị tự chu kì


+ Số lắp thêm tự nhóm

- phụ thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố suy ra:

+ vị trí của nguyên tố

+ Các đặc điểm cơ bạn dạng của nguyên tố

 Ví dụ: nguyên tố B tất cả 2 lớp electron, gồm 7e ở lớp bên ngoài cùng. Hãy cho thấy vị trí của nhân tố B và tính chất cơ bản của nó? Giải:

Ta có:

+ thành phần B gồm 2 lớp e đề xuất B ở trong chu kì II.

Xem thêm: Jakarta Ee 8: The New Era Of Java Ê, Jakarta Ee 8: The New Era Of Java Ee Explained

+ nhân tố B có 7 e lớp bên ngoài cùng đề xuất B thuộc đội VII

=> yếu tắc B là Flo (F) gồm số hiệu nguyên tử là 9. Nhân tố B sinh hoạt cuối chu kì nên tất cả tính phi kim mạnh.

3) Dạng 3: so sánh tính kim loại, phi kim, tính axit, bazo của oxit, hidroxit của những nguyên tố

Bước 1: phụ thuộc tên yếu tắc hoặc số hiệu nguyên tử của thành phần để xác minh số electron của nguyên tử nhân tố đó

Bước 2: nhờ vào đặc điểm cấu hình electron nhằm xác định vị trí của thành phần trong bảng tuần hoàn hóa học

-Nguyên tử gồm số e phần ngoài cùng:

+Có trường đoản cú 1-3 e: Nguyên tố đó là kim loại (trừ H)

Ví dụ:

+Có 8 electron là khí hiếm (trừ Heli có 2e)

+Có 4e

-Với các nguyên tố phân team chính:

+Số e = Số máy tự nguyên tố

+Số lớp e = Số máy tự chu kì


+Tổng số e lớp bên ngoài cùng = Số đồ vật tự nhóm = hóa trị cao nhất

*Lưu ý:

+Hóa trị tối đa với oxi ( hóa trị dương) của những nguyên tố bằng số thứ tự của tập thể nhóm chứa nhân tố đó

+Số oxi hóa của một nguyên tố nào kia thuộc phân nhóm thiết yếu IV, V, VI, VII tuân theo nguyên tắc sau: Tổng giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số lão hóa dương tối đa nO (trong hợp hóa học với oxi) với số lão hóa thấp độc nhất vô nhị nH ( trong phù hợp chất đối với hidro) bằng 8

|nO| + |nH| = 8

Ví dụ 1:

-Nguyên tố Clo bao gồm 17 e => Clo nằm ở vị trí số tứ từ 17 của ô nguyên tố

-Nguyên tố Clo gồm 3 lớp e => Clo thuộc chu kì 3

-Nguyên tố Clo có 7e lớp ngoài cùng =>Clo nằm trong nhóm lắp thêm VII

-Ta bao gồm oxit tối đa của Clo cùng với oxi là Cl2O7: Hóa trị cao nhất trong oxit của Clo cùng với oxi cũng chính là 7

Bước 3: dựa vào sự biến hóa tính chất của nguyên tố trong một chu kì với nhóm để đối chiếu tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố tương tự như so sánh tính axit, bazo của oxit với hidroxit

Ví dụ 2: cho các nguyên tố A, B, C gồm số hiệu nguyên tử là 7, 12, 14

a)Xác xác định trí của bọn chúng trong bảng tuần hoàn và thu xếp theo trang bị tự tăng dần đều tính kim loại, tính phi kim


b)So sánh tính bazo của những hidroxit tương ứng

Lời giải:

a)A(Z=7): =>A sinh sống chu kì 2, nhóm VA, ô máy 7

B(Z=12) =>B sống chu kì 3, team IIA, ô đồ vật 12

C(Z=14) =>C sinh sống chu kì 3, đội IVA, ô máy 14

A (Z=7)

B (Z=12)

C (Z=14)

Xét yếu tố X làm việc chu kì 3, nhóm VA (ZX = 15)

-Nguyên tố A cùng X ở cùng 1 nhóm và ZA X => tính kim loại A X

-Nguyên tố B, C với X ở cùng chu kì 3, ZB C X => tính sắt kẽm kim loại B > C > X, tính phi kim B

Vậy tính kim loại: A A

Tính phi kim B

b)Tính sắt kẽm kim loại A tính bazo của những hidroxit tương ứng: A

Ví dụ 3: mang đến nguyên tố R gồm Z = 16

a)Xác xác định trí của R trong bảng tuần hoàn, hóa trị và cách làm oxit cao nhất, hidroxit, hợp hóa học với hidro (nếu có) và tính chất của các hợp hóa học đó

b)So sánh tính chất của R với những nguyên tố ở bên cạnh trong bảng tuần hoàn

Lời giải:

R ( Z= 16) => R sinh sống ô sản phẩm 16, chu kì 3, nhóm VIA, R ở gần cuối chu kì nên gồm tính phi kim, R là S


-Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit là 6, hóa trị trong hợp hóa học với H là 2

- công thức oxit tối đa SO3, cách làm hidroxit H2SO4

- SO3 là oxit axit, H2SO4 là axit mạnh

- Hợp hóa học khí với H là H2S

b)Các nguyên tố kề bên với S trong thuộc chu kì: P(Z=15, Cl(Z=17)

Các nguyên tố bên cạnh với S trong cùng nhóm VA: O (Z= 8) , Se (Z=34)

Tính phi kim: p S >Se

Tính axit: của hidroxit: H3PO4 2SO4 4; H2SO4 >H2SeO4

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - xem ngay