- Nếu đường thẳng (a) vuông góc với mặt phẳng (left( p. ight)) thì ta nói góc giữa con đường thẳng (a) với mặt phẳng (left( phường ight)) bằng (90^0).

Bạn đang xem: Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng


- Nếu mặt đường thẳng (a) không vuông góc với mặt phẳng (left( phường ight)) thì góc thân (a) và hình chiếu (a') của chính nó trên (left( p. ight)) điện thoại tư vấn là góc giữa đường thẳng (a) và mặt phẳng (left( phường ight)).

Kí hiệu:

Nếu $a ot left( p. ight)$ thì (widehat left( a,left( p. ight) ight) = 90^0)

Nếu $a$ không vuông góc cùng với $(P)$ thì (widehat left( a,left( phường ight) ight) = widehat left( a,a' ight)) cùng với $a'$ là hình chiếu của $a$ trên $left( phường ight)$.

Chú ý: (0^0 le widehat left( a,left( phường ight) ight) le 90^0)


2. Việc góc giữa mặt đường thẳng cùng mặt phẳng

Phương pháp:


*

Để xác định góc giữa đường thẳng $a$ và mặt phẳng $left( alpha ight)$ ta triển khai theo quá trình sau:

- tra cứu giao điểm $O = a cap left( alpha ight)$

- Dựng hình chiếu $A'$ của một điểm $A in a$ xuống $left( alpha ight)$

- Góc (widehat AOA' = varphi ) đó là góc giữa đường thẳng $a$ và $left( alpha ight)$.

*) Để dựng hình chiếu $A'$ của điểm $A$ bên trên $left( alpha ight)$ ta chọn một đường trực tiếp $b ot left( alpha ight)$ khi ấy $AA'//b$.

- Để tính góc $varphi $ ta thực hiện hệ thức lượng vào tam giác vuông $Delta OAA'$.

Ngoài ra, nếu không xác minh góc $varphi $ thì ta có thể tính góc giữa đường thẳng $a$ với mặt phẳng $left( alpha ight)$ theo công thức $sin varphi = dfracleft$ trong số đó $overrightarrow u $ là VTCP của $a$ còn $overrightarrow n $ là vec tơ có mức giá vuông góc với $left( alpha ight)$.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Brace Là Gì ? Brace Tiếng Anh Là Gì Brace Là Gì


Luyện bài xích tập áp dụng tại đây!


download về
Báo lỗi
*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.