cấp học Đại học cấp cho 3 (Trung học phổ thông) - Lớp 12 - Lớp 11 - Lớp 10 cung cấp 2 (Trung học cơ sở) - Lớp 9 - Lớp 8 - Lớp 7 - Lớp 6 cung cấp 1 (Tiểu học) - Lớp 5 - Lớp 4 - Lớp 3 - Lớp 2 - Lớp 1 trình độ khác Môn họcÂm nhạcMỹ thuậtToán họcVật lýHóa họcNgữ vănTiếng ViệtTiếng AnhĐạo đứcKhoa họcLịch sửĐịa lýSinh họcTin họcLập trìnhCông nghệThể dụcGiáo dục Công dânGiáo dục Quốc phòng - An ninhNgoại ngữ khácXác suất thống kêTài chính tiền tệKhác
*

Writing a personal letter about a past experience: Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences

Dear Ann.Bạn sẽ xem: Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the kết thúc of the street. He ran toward me with his big mouth mở cửa and sharp teeth. He roared and jumped upon me. I screamed loudly and awoke. I"m still frightened now. By the way, how have similar problems now. Write lớn me as soon as possible.

Bạn đang xem: Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences

Your friend,

Silver.

Dear Mary,

I"m fine. Và you? I"m very glad writing letter khổng lồ you. I will tell you about one of my most memorable past experiences. Last month, my mother told me lớn bring a raincoat before I went to school but I did not obey. When I went home, suddenly it rained. It rained more & more heavily. I decided khổng lồ go home in rain without raincoat. That night, I"m seriously ill. I was pity when seeing my parents looked after me và worry about me.

Xem thêm: Use By Là Gì - Powered By Magento

I hope you won"t bởi it as me. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Your friend,

Mai

Điểm từ người đăng bài:0 1 2 3 4 5Tặng xuTặng quàBáo cáoBình luận: 0 Gửi
*

Trả lời nhanh trong 10 phút cùng nhận thưởng


*

Xem bao gồm sách


*

*

Bạn hỏi - girbakalim.net trả lời

Bạn ý muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎICâu hỏi giờ Anh mới nhất Chuyển thanh lịch câu bị động(Tiếng Anh - Lớp 7) 2 vấn đáp Use the correct khung of the word given in each sentence(Tiếng Anh - Lớp 7) 2 vấn đáp Chuyển quý phái câu bị động(Tiếng Anh - Lớp 7) 2 vấn đáp Are/ fast/ They/ cars/ very/ their / ./ driving(Tiếng Anh - Lớp 5) 5 trả lời Going/ He/ to/ down/ stair/ is/ go/ . /(Tiếng Anh - Lớp 5) 4 vấn đáp Write a paragraph about how lớn save energy at home(Tiếng Anh - Lớp 7) 1 vấn đáp Sắp xếp(Tiếng Anh - Lớp 5) 2 trả lời We started living here fifteen years ago. -> We have……………………………(Tiếng Anh - Lớp 8) 1 vấn đáp Chủ động: S + V + O -> Bị động: S + BE (is/ are/ am) + Vp2 + by O (V – Ved/ V past)(Tiếng Anh - Lớp 7) 1 vấn đáp He is climbing the wall(Tiếng Anh - Lớp 5) 2 vấn đáp