Giải bài tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài bác 2 : Ôn tập : đặc điểm cơ bản của phân số cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Rút gọn các phân số

(eqalign& 18 over 30 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36 over 27 = .....cr & 64 over 80 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45 over 35 = ..... cr )

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và chủng loại số cùng chia hết mang lại số tự nhiên nào to hơn (1).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 2

- phân tách tử số và mẫu số đến số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận được phân số buổi tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

(displaystyle 18 over 30 = 18:6 over 30:6 = 3 over 5) ; (displaystyle 36 over 27 =36:9 over 27:9= 4 over 3) ;

(displaystyle64 over 80 =64:8 over 80:8=8 over 10=8:2 over 10:2= 4 over 5) ; 

(displaystyle 45 over 35 =45:5 over 35:5= 9 over 7 )


Bài 2

Quy đồng mẫu mã số hai phân số

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 ) ; ( displaystyle;MSC = .....;;;4 over 5 = .....;7 over 9 = .....)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12)

Lưu ý: MSC là viết tắt của “Mẫu số chung”.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số hai phân số rất có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu mã số của phân số trước tiên nhân với chủng loại số của phân số thiết bị hai.

- Lấy tử số và chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ hai nhân với mẫu mã số của phân số vật dụng nhất.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 )

MSC: (45) ;

( displaystyle 4 over 5 = 4 imes 9 over 5 imes 9 = 36 over 45;;;;;;quad ) ( displaystyle7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45.)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

MSC: (18) ;

( displaystyle 5 over 6 = 5 imes 3 over 6 imes 3 = 15 over 18) ; giữ nguyên phân số (displaystyle 17 over 18.)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12) 

MSC: (24) ;

( displaystyle 3 over 8 = 3 imes 3 over 8 imes 3 = 9 over 24;;;;;;quad) ( displaystyle7 over 12 = 7 imes 2 over 12 imes 2 = 14 over 24)


Bài 3

 a) Nối cùng với phân số bằng (displaystyle 2 over 5) (theo mẫu) :

*

b) Nối với phân số bằng (displaystyle 12 over 18) (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số :

Nếu nhân cả tử và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.Nếu phân tách hết cả tử số và mẫu số của một phân số mang đến cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 2 Sgk Trang 9 Sgk Hóa Học 9, Bài 2 Trang 9 Sgk Hóa Học 9

Lời giải chi tiết:

a) Ta tất cả :

(dfrac25 =dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410 ) ; (dfrac25 =dfrac2 imes 65 imes 6 = dfrac1230 ).

(dfrac25 =dfrac2 imes 55 imes 5 = dfrac1025 )

Vậy ta có tác dụng như sau :

*

b) Ta gồm :

(dfrac1218 =dfrac12:618:6 = dfrac23 ) ; (dfrac1218 =dfrac12:218:2 = dfrac69 )