- Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân chia số tự nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân chia số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn gàng phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: luyện tập chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm kiếm phân số của một sốBài 126: Phép phân chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: luyện tập chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: so sánh

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: so sánh

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: Các phân số nhỏ thêm hơn 1, bao gồm mẫu số là 4 tử số không giống 0 là:

Lời giải:

Các phân số bé hơn 1, bao gồm mẫu số là 4 tử số không giống 0 là: những phân số bé thêm hơn 1 mà gồm mẫu số cố định là 4. Vậy tử số đề nghị là các số bé hơn mẫu số và khác 0, nghĩa là những tử số đề nghị là 1; 2; 3.

Vậy các phân số chính là :

*

Bài 4 trang 27 VBT Toán 4 Tập 2: . Viết những phân số
*
theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

Lời giải:

Viết các phân số

*
theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn: vày phân số có cùng mẫu mã số nên tử số