I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG

- Khí lí tưởng tuân theo đúng các định giải pháp Bôi-lơ - Ma-ri-ốt và Sác-lơ, còn khí thực chỉ tuân theo ngay gần đúng những định khí cụ này.

Bạn đang xem: Viết phương trình trạng thái khí lý tưởng

- khi không yêu ước độ đúng chuẩn cao, ta hoàn toàn có thể áp dụng các định biện pháp về chất khí lí tưởng nhằm tính áp suất, thể tích và ánh nắng mặt trời của khí thực.

*

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG (HAY PHƯƠNG TRÌNH CLA-PE-RÔN)

(pV = nRT = fracmMRT)

Trong đó:

+ (p): áp suất chất khí (left( Pa ight))

+ (V): thể tích chất khí (left( m^3 ight))

+ (R): hằng số của các khí (left( R = 8,31 m J/mol.K ight))

+ (m): khối lượng chất (left( g ight))

+ (M): khối lượng mol phân tử chất khí (left( g/mol ight))

+ (T): nhiệt độ hoàn hảo nhất (left( K ight))

III - ĐỊNH LUẬT GAY LUY - XÁC

1. Quy trình đẳng áp


Quá trình đẳng áp là quá trình biến hóa trạng thái khi áp suất ko đổi


2. Định cơ chế Gay Luy-xác


Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thành phần thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

(V sim T o fracVT = h/s)


IV - ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP


Đường đẳng áp là đường màn trình diễn sự vươn lên là thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.


*

Trong hệ tọa độ (V, T) mặt đường đẳng áp là đường thẳng kéo dãn đi qua cội tọa độ.

Video mô rộp đồ thị p-V-T của phương trình tâm trạng khí lí tưởng


V. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI

- Từ mẫu vẽ trên, ta thấy khi nhiệt độ dưới 0 K thì thể tích có mức giá trị âm, đấy là điều không thể tiến hành được.

- Ken-vin đã đưa ra một sức nóng giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K với 0 K hotline là độ không tốt đối.

Sơ đồ bốn duy về phương trình tinh thần của khí lí tưởng


*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 24 phiếu
Bài tiếp theo
Câu C1 trang 163 SGK vật lý 10

Giải Câu C1 trang 163 SGK thiết bị lý 10. Lượng khí được gửi từ tâm trạng 1 sang trạng thái 1' bằng quá trình nào? Hãy viết biểu thức contact giữa p1,V1 với p',V2.

Xem thêm: Dãy Số Pi Đầy Đủ - Cách Để Ghi Nhớ Số Pi

Bài 1 trang 165 SGK trang bị lí 10

Giải bài 1 trang 165 SGK đồ dùng lí 10. Khí ưng ý là gì

Bài 2 trang 165 SGK thứ lí 10

Giải bài bác 2 trang 165 SGK thiết bị lí 10. Lập phương trình tâm trạng của khí lý tưởng.

Bài 3 trang 165 SGK đồ lí 10

Giải bài bác 3 trang 165 SGK thiết bị lí 10. Viết biểu thức của việc nở đẳng áp của chất khí

Bài 4 trang 165 SGK đồ dùng lí 10

Giải bài 4 trang 165 SGK thiết bị lí 10. Hãy ghép các quy trình ghi bên trái

Bài 5 trang 166 SGK đồ dùng lí 10

Giải bài 5 trang 166 SGK đồ gia dụng lí 10. Trong hệ tọa độ (V, T), con đường biểu diễn

Bài 6 trang 166 SGK vật dụng lí 10

Giải bài 6 trang 166 SGK trang bị lí 10. Một contact giữa áp suất,

Bài 7 trang 166 SGK đồ dùng lí 10

Giải bài 7 trang 166 SGK đồ vật lí 10. Trong phòng thí nghiệm

Bài 8 trang 166 SGK đồ gia dụng lí 10

Giải bài bác 8 trang 166 SGK thứ lí 10. Tính khối lượng riêng của không khí