Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến đường với đồ vật thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp con đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số dạng bài xích tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ dùng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp con đường của (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II.

Xem thêm: Những Bộ Phim Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 11 Phim Có Doanh Thu Cao Nhất Mọi Thời Đại

Một số dạng bài xích tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay