Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của koh

*

Viết phương trình năng lượng điện li của rất nhiều chất sau:

a) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.Bạn đang xem: Phương trình năng lượng điện li của koh


*

a) các chất điện li mạnh dạn phân li hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 ( ightarrow) Ba2+ + 2NO-30,01M 0,10M 0,20M

HNO3 ( ightarrow) H+ + NO-30,020M 0,020M 0,020M

KOH ( ightarrow) K+ + OH-0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất điện li yếu ớt phân li không trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

HClO

*

Câu1: cho các chất gồm công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho biết thêm chất làm sao là chất điện li mạnh, hóa học nào là hóa học điện li yếu, hóa học không điện li.b) Viết phương trình năng lượng điện li các chất trên.
Xem thêm: Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Về Học Sinh Vi Phạm An Toàn Giao Thông

*

Trong 1 ml dd HNO2 ở nhiệt độ nhất định gồm 5,64.10(^19)phân tử HNO2 ; 3,6.10(^18)ion NO2(^-) 

a) Tính nồng độ điện li của HNO2 trong dd ở nhiệt độ trên 

b) Tính nồng độ mol của dd nói trên 

 

BÀI 1: Viết những phương trình năng lượng điện li cùng tính số mol từng ion trong những dung dịch sau

e) trong 100 ml dd láo hợp gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,05M

Cho dd CH3COOH mật độ 0,043 M . Độ điện li = 0,02

a; dung dịch axit acitic có những phân tử năng lượng điện li nào

b: tính nồng độ của các chất ion bao gồm trong phân tử

Câu 2: Viết bí quyết hóa học của các chất nhưng mà sự điện li cho các ion sau. Call tên các chất đó. A/ Fe3+ cùng SO42- b/ Ca2+ và Cl-c/ Al3+và NO-3 d/ CH3COO-và Cu2+ e/ H+và NO3- f/ Na+, H+và CO32-

Câu 1: xác minh chất năng lượng điện li và chất không năng lượng điện li. Viết phương trình phân li của các chất điện li

a) (NaCl), (CaCO_3), (Na_2CO_3), (NaHCO_3), (BaSO_3), (K_2SO_4), (NaCl) khan

Cho những chất sau: HgCl2, mặt đường sacarozơ, CuCl2, đường glucocơ, HF, Al2(SO4)3, C6H6, Ca0, CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, Mg(NO3)2, K2SO4, FeSO4, Pb(NO3)2, Na3PO4, NH4H2PO4, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, K2SO3, (CH3COO)2Cu, CaBr2

1. Hóa học nào là muối, axit mạnh, bazơ mạnh

2. Hóa học nào là chất không điện li

3. Viết phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li

Sự năng lượng điện li, hóa học điện li là gì ?

Những nhiều loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu đuối ?