*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Với giải bài 4 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều cụ thể được biên soạn bám quá sát nội dung bài học kinh nghiệm Toán 6 bài xích 5: Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên và thoải mái giúp học tập sinh dễ ợt xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài bác 5: Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

Bài 4 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 34.35 ; 16.29 ; 16.32 ;

b) 128 : 12 ; 243 : 34 ; 109 : 10000 ;

c) 4.86.2.83 ; 122.2.123.6 ; 63.2.64.3 .

Bạn đang xem: Viết kết quả phép tính dưới dạng lũy thừa

Lời giải:

a) +) 34. 35 = 34 + 5 = 39.

+) 16 . 29= (2 . 2 . 2 . 2) . 29 = 24 . 29 = 24 + 9= 213.

+) 16 . 32 = 24 . (2 . 2 . 2 . 2 . 2) = 24 . 25 = 24 + 5 = 29.

b) +) 128 : 12 = 128 : 121 = 128 - 1 = 127.

+) 243 : 34 = (3. 81) : 34= (3 . 3 . 27) : 34 = (3 . 3 . 3 . 3. 3) : 34 = 35 : 34 = 35 - 4 =31.

+) 109 : 10 000 = 109 : (10 . 1 000) = 109 : (10. 10 . 100)

= 109 : (10 . 10 . 10 . 10)

= 109 : 104 = 109 - 4 = 105.

c) +) 4. 86 . 2 . 83

= 4 . 2 . 86 . 83 (tính chất giao hoán)

= (4 . 2) . 86 . 83 (tính hóa học kết hợp)

= 8 . 86 . 83

= 81 . 86 . 83

= 81 + 6. 83

= 87 . 83 = 87 + 3= 810.

+) 122 . 2 . 123 . 6

= (2. 6) . (122 . 123) (tính hóa học giao hoán cùng kết hợp)

= 12 . 122 + 3

= 121 . 125 = 121 + 5 = 126.

+) 63 . 2 . 64 . 3

= (2 . 3) . (63 . 64) (tính hóa học giao hoán với kết hợp)

= 6 . 63 + 4

= 61 . 67 = 61 + 7= 68.

Câu hỏi khởi rượu cồn trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: vi khuẩn E.coli trong đk nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần...

Hoạt hễ 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: người ta viết gọn gàng tổng của rất nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân, chẳng hạn: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2.6 ...

Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Viết với tính những lũy vượt sau: a) Năm mũ hai; ...

Luyện tập 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:...

Hoạt rượu cồn 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: 23 .24 và 27...

Luyện tập 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:...

Hoạt hễ 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh:25 : 23 cùng 22...

Luyện tập 4 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:...

Bài 1 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những tích sau bên dưới dạng lũy thừa: ...

Bài 2 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: xác minh cơ số, số mũ với tính mỗi lũy thừa sau: ...

Bài 3 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những số sau dưới dạng lũy quá với cơ số mang lại trước:...

Bài 5 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 32 và 3 . 2;...

Bài 6 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: khối lượng của phương diện Trời khoảng chừng 1 988 550 . 1021 tấn, trọng lượng của Trái Đất khoảng tầm 6.1021 tấn ...

Xem thêm: Ngk Ntk Downstream Right O2 Oxygen Sensor For 2000, Ntk Distributor

Bài 7 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1:Đố. Cho biết thêm 112 = 121; 1112 =12 321. Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu. đánh giá lại dự đoán đó ...