Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 bạn đang xem: Vẽ ảnh của đồ ab qua gương phẳng


Bạn đang xem: Vẽ ảnh của vật ab qua gương phẳng

*

*

cho 1 gương phẳng để thẳng đứng, đồ vật AB cao 3,5 centimet đặt trước gương và phương pháp gương 5 cm. Vẽ hình ảnh của đồ AB qua gương trên. Ảnh của đồ dùng AB qua gương là ảnh gì? Ảnh đó cao bao nhiêu và cách gương từng nào đê-xi-mét?

 

Một thiết bị sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ). Góc tạo vì vật và gương phẳng bằng 600


*

a) Hãy vẽ ảnh của thiết bị AB tạo bởi gương phẳng và cho biết thêm góc tạo vì chưng giữa ảnh và mặt gương.

b) Hãy vẽ tia sáng bắt đầu từ điểm A tới gương rồi bức xạ qua điểm N

Vật sáng sủa AB để trước gương phẳng như Hình 2 .

a) Hãy vẽ ảnh A’B’ của đồ vật AB qua gương.

b) giữ nguyên vị trí vật AB, dịch chuyển gương thế nào cho

khoảng giải pháp từ hình ảnh A’ mang đến gương bằng khoảng cách từ ảnh B’

 đến gương. Vẽ hình minh họa.


*

Vật sáng AB để trước gương phẳng như Hình 2 .

a) Hãy vẽ hình ảnh A’B’ của vật AB qua gương.

b) giữ nguyên vị trí vật AB, di chuyển gương sao cho

khoảng phương pháp từ ảnh A’ cho gương bằng khoảng cách từ hình ảnh B’

 đến gương. Vẽ hình minh họa.

*Xem thêm: Đề Thi Thử Ioe Lớp 9 Cấp Tỉnh Và Quốc Gia, Ioe: Thi Thử Cấp Quốc Gia Lớp 9 (Lần 1)

Cho một thứ sáng AB đặt trước gương phẳng (hình vẽ bên)a.vẽ ảnh A’ B’ của đồ QB trải qua gương phẳng?b.Đặt thứ như nào nhằm được ảnh cùng phương trái chiều với vật.c.Nếu A giải pháp gương phẳng 0.5m cùng B cách gương phẳng 1,5m thì khoảng cách giữa ảnh của điểm A cho tới A và ảnh của điểm B cho tới B là bao nhiêu?

nêu tính chất ảnh của đồ vật tạo vày gương phẳng

*áp dụng

a,vẽ ảnh của đồ dùng AB qua gương phẳng

b,AB cao 5cm,cách gương 10cm.ảnh của đồ vật cao bao nhiêu cm và bí quyết gương bao nhiêu cm

 

giúp mình nha

cảm ơn cực kỳ nhiều

Cho đồ vật sáng AB đặt trước gương phẳng. A) Hãy vẽ hình ảnh của thiết bị AB qua gương.b) Biết đầu A của vật cách gương 1 m, đầu B biện pháp gương 1,5m. Tìm khoảng tầm cách