Lý thuyết trang bị lý 11 bài bác 1. Điện tích. Định qui định Cu - lông

I. Sự nhiễm điện của các vật. điện tích. Liên tưởng điện

1. Sự nhiễm điện của những vật

Dựa vào hiện tượng hút những vật nhẹ để kiểm tra xem một vật tất cả nhiễm điện tốt không.

Bạn đang xem: Vật lý 11 bài 1

Ví dụ: khi rửa xát đông đảo vật như thanh thuỷ tinh, thanh nhựa, mảnh pôliêtilen,... Vào dạ hoặc lụa,... Thì các vật đó sẽ có được thể hút được hầu hết vật nhẹ như mẩu giấy, tua bông,... Bởi vì chúng đã bị nhiễm điện.

2. Điện tích. Điện tích điểm

Vật bị nhiễm điện còn được gọi là vật với điện, vật tích điện xuất xắc là một điện tích. Điện là một thuộc tính của vật và điện tích là số đo độ phệ của thuộc tính đó.

Điện tích điểm là một vật tích điện có form size rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.

3. Tương tác điện. Hai nhiều loại điện tích

Sự đẩy tốt hút nhau giữa những điện tích gọi là sự tương tác điện.

Chỉ bao gồm hai nhiều loại điện tích là điện tích dương (kí hiệu bằng dấu +) và điện tích âm (kí hiệu bằng dấu -).

Các điện tích cùng nhiều loại (dấu) thì đẩy nhau.

Các điện tích khác loại (dấu) thì hút nhau.

II. Định luật cu-lông. Hằng số điện môi

1. Định luật Cu-lông

Định luật Cu-lông: Lực hút tuyệt đẩy thân hai điện tích điểm để trong chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng nối nhị điện tích điểm đó, tất cả độ mập tỉ lệ thuận cùng với tích độ lớn của nhị điện tích với tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

*
*

trong đó, k là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị mà ta dùng. Vào hệ đơn vị SI, k có giá trị:

*

F: đơn vị chức năng Niutơn (N); r: đơn vị mét (m); q1, q2 đơn vị culông (C).

2 Lực tác động giữa các điện tích điểm để trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi

a) Điện môi là môi trường xung quanh cách điện.

b) Thí nghiệm chứng tỏ rằng, lúc đặt các điện tích điểm vào một điện môi đồng tính (chẳng hạn vào một chất dầu biện pháp điện) thì lực hệ trọng giữa bọn chúng sẽ yếu đi Ɛ lần đối với khi đặt chúng trong chân không.

Ɛ được điện thoại tư vấn là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (Ɛ ≥1). Công thức của định luật Cu-lông vào trường phù hợp này là:

*

Đối với chân không, Ɛ = 1.

Xem thêm: Độ Tự Cảm Là Gì ? Công Thức Và Bài Tập Tự Cảm Lý Thuyết Tự Cảm

c) Hằng số điện mang đến biết, lúc đặt những điện tích vào một chất cách điện thì lực tính năng giữa bọn chúng sẽ nhỏ đi từng nào lần so với khi đặt nó trong chân không.