Tổng hợp các kiến thức yêu cầu nắm vững, giúp các em ôn tập hiệu quả, đạt công dụng cao trong kì thi HK1 sắp tới


Chương 1

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

I. Hoạt động thẳng đều

1. Tính tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình cho biết tính chất cấp tốc hay đủng đỉnh của đưa động, được đo bởi thương số giữa quãng lối đi được với thời gian dùng làm đi quãng mặt đường đó.

Bạn đang xem: Vật lý 10 lý thuyết

(v_tb = fracst = fracs_1 + s_2 + ...t_1 + t_2 + ...)

2. Phương trình vận động của chuyển động thẳng đều

Phương trình hoạt động biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ của hóa học điểm theo thời gian. Để lập phương trình vận động của chất điểm ta làm cho như sau:

- chọn hệ quy chiếu:

+ Trục tọa độ (thường trùng với con đường thẳng hành trình của chất điểm)

+ Mốc thời gian: thường lựa chọn là thời điểm ban đầu khảo sát vận động của hóa học điểm.

- xác định điều khiếu nại ban đầu: Ở thời điểm ban đầu (t = t0) là thời điểm được lựa chọn làm gốc thời gian, khẳng định vận tốc với tọa độ của chất điểm: x0 và v0.

* Chú ý: Nếu chất điểm vận động cùng chiều dương thì vận tốc nhận quý giá dương, nếu hóa học điểm chuyển động ngược chiều dương thì gia tốc nhận giá trị âm.

- Viết phương trình chuyển động:

(x = x_0 + vleft( t - t_0 ight) = x_0 + vt)

- phụ thuộc phương trình chuyển động để khẳng định lời giải của bài bác toán.

+ địa chỉ ở thời khắc t = t1 đó là tọa độ x1 của chất điểm ở thời điểm t1:

(x_1 = x_0 + vleft( t_1 - t_0 ight))

+ Quãng đường hóa học điểm đi được vào một khoảng thời gian bằng độ bự hiệu nhị tọa độ của nó ở hai thời gian đầu với cuối của khoảng thời hạn đó: (x = left| x - x_0 ight|)

+ khoảng cách giữa hai chất điểm có mức giá trị bởi độ lớn của hiệu nhì tọa độ của hai hóa học điểm đó: (d = left| x_2 - x_1 ight|)

+ Hai hóa học điểm gặp mặt nhau khi tọa độ của chúng bởi nhau: (x_1 = x_2)

- Vẽ thiết bị thị của đưa động: tất cả hai một số loại đồ thị:

+ Đồ thị tọa độ - thời gian: là mặt đường thẳng, xiên góc, có thông số góc phẳng phiu tốc của vật.

+ Đồ thị tốc độ – thời gian: là mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục thời gian.

+ Vị trí cắt nhau của hai vật dụng thị đó là vị trí chạm mặt nhau của hai chất điểm.

II. Chuyển động thẳng biến hóa đều

1. Gia tốc:

- Là đại lượng đặc thù cho sự chuyển đổi của vận tốc: (overrightarrow a = fracoverrightarrow Delta v Delta t = fracoverrightarrow v_2 - overrightarrow v_1 Delta t)

- Đon vị: m/s2.

2. Vận động thẳng đổi khác đều

- Định nghĩa: Là hoạt động của vật có quỹ đạo là mặt đường thẳng và tốc độ tăng lên hoặc bớt đều theo thời gian.

- gia tốc của vận động thẳng thay đổi đều không đổi.

Xem thêm: Những Tác Hại Chết Người Của Việc Ăn Mặn Bị Bệnh Gì, Những Tác Hại Chết Người Của Việc Ăn Mặn

- Phương trình vận tốc: (v = v_0 + aleft( t - t_0 ight) = v_0 + at) (t0 = 0)

Vận tốc trong hoạt động thẳng chuyển đổi đều biến hóa thiên rất nhiều đặn theo thời gian.

+ trường hợp vật hoạt động nhanh dần dần đều: (overrightarrow a uparrow uparrow overrightarrow v Leftrightarrow a.v > 0)

+ nếu như vật hoạt động chậm dần dần đều: (overrightarrow a uparrow downarrow overrightarrow v Leftrightarrow a.v

*
Bình luận
*
phân tách sẻ