2. Một số polime cần sử dụng làm chất dẻo

a) Polietilen (PE)


*

PE là chất dẻo mềm, rét chảy nghỉ ngơi nhiệt độ to hơn 110oC, gồm tính trơ tương đối của ankan mạch dài, cần sử dụng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng,...

Bạn đang xem: Vật liệu polime có tính dẻo

b) Poli(vinyl clorua) (PVC)


*

PVC là chất vô định hình, giải pháp điện tốt, bền cùng với axit, dùng làm vật tư điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da giả,..

c) Poli(metyl metacrylat)

Poli(metyl metacrylat) được pha trộn từ metyl metacrylat bởi phản ứng trùng phù hợp :


*

Poli(metyl metacrylat) có đặc tính trong veo cho ánh nắng truyền qua giỏi (trên 90%) nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas

II. TƠ

1. Khái niệm

Tơ là những vật liệu polime hình gai dài và mảnh với độ bền nhất định.

Trong tơ, số đông phân tử polime bao gồm mạch ko phân nhánh xếp tuy vậy song với nhau. Polime đó yêu cầu rắn, kha khá bền với nhiệt, với những dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có chức năng nhuộm màu.

2. Phân loại

a) Tơ thiên nhiên : bông, len, tơ tằm.

b) Tơ hóa học :

- Tơ tổng vừa lòng (chế tạo thành từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (vinilon).

- Tơ buôn bán tổng vừa lòng (hay tơ nhân tạo) được chế tạo từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con phố hóa học tập như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...

3. Một vài loại tơ tổng thích hợp thường gặp

a) Tơ nilon-6,6

$nNH_2left< CH_2 ight>_6NH_2~~+~~nHOOCleft< CH_2 ight>_4COOHxrightarrowxt,t^o,p,,NH ext !!!! ext _6NH-CO!! ext _4CO_n+2nH_2O$


hexametylenđiamin axit hexanđioic nilon-6,6

- Tơ nilon-6,6 tất cả tính dai bền, mềm mịn và mượt mà óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô tuy vậy kém bền cùng với nhiệt, với axit với kiềm.

b) Tơ lapsan

$nHOOC-C_6H_4-COOH ext + ext nHO-CH_2-CH_2-OHxrightarrowxt,t^o,p,,CO-C_6H_4-CO-O-CH_2-CH_2-O_n+2nH_2O$

axit terephtalic etylen glicol poli(etylen terephtalat) (tơ lapsan)

c) Tơ nitron (hay olon) 

Tơ nitron thuộc nhiều loại tơ vinylic được tổng thích hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên gọi poliacrilonitrin :

nCH2=CH–CN $xrightarrowt^o,,p,,xt$ (–CH2–CH(CN)–)n


Tơ nitron dai, bền cùng với nhiệt và giữ nhiệt giỏi nên hay được dùng để dệt vải may áo quần hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

III. CAO SU

1. Khái niệm

Cao su là vật tư polime tất cả tính lũ hồi

Có nhì loại cao su : Cao su vạn vật thiên nhiên và cao su tổng hợp.

2. Cao su thiên nhiên

Cao su thiên nhiên là polime của isopren (đồng phân cis) :


*

3. Cao su thiên nhiên tổng hợp

a) cao su thiên nhiên buna

- Trùng hòa hợp buta-1,3-đien


*

cao su buna gồm tính bầy hồi và thời gian chịu đựng kém cao su thiên nhiên.

- Đồng trùng hợp buta-1,3-đien cùng với stiren C6H5CH=CH2 ta được cao su thiên nhiên buna-S gồm tính bầy hồi cao.

Xem thêm: 8 Mẫu Lời Mở Đầu Bài Báo Cáo Chuyến Đi Thực Tế Đà Nẵng, 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Hay Nhất

- Đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH=CH2 ta được cao su đặc buna-N gồm tính chống dầu cao.

b) cao su thiên nhiên isopren

- Trùng đúng theo isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren điện thoại tư vấn là cao su đặc isopren (gần giống cao su thiên nhiên):