- Đơn vị tốc độ sẽ tương ứng với đơn vị của quãng mặt đường và thời gian, lấy ví dụ như quãng con đường có đơn vị chức năng đo là km, thời gian có đơn vị chức năng là giờ đồng hồ thì vận tốc có đơn vị là km/giờ; quãng con đường có đơn vị đo là m, thời hạn có đơn vị là phút thì gia tốc có đơn vị chức năng là m/phút; …

- Đơn vị của vận tốc, quãng con đường và thời hạn phải tương ứng với nhau.

Bạn đang xem: Vận tốc, quãng đường, thời gian lớp 5

Ví dụ quãng đường có đơn vị là ki-lô-mét, thời hạn có đơn vị là giây, đề bài xích yêu mong tìm tốc độ có đơn vị là m/giây thì ta buộc phải đổi quãng con đường về đơn vị chức năng là mét rồi tiếp đến mới tính tốc độ theo quy tắc đã học.

*

Ví dụ 1: Một bạn đi xe trang bị trong 3h được 102km. Tính gia tốc của fan đi xe máy.

Phương pháp: hy vọng tính vận tốc ta mang quãng đường phân tách cho thời gian.

Cách giải:

Vận tốc của bạn đi xe sản phẩm công nghệ là:

102 : 3 = 34 (km/giờ)

Đáp số: 34 km/giờ.

Một số dạng bài xích tập gia tốc

Dạng 1: Tìm vận tốc khi biết quãng con đường và thời gian

Phương pháp: Muốn tính vận tốc ta rước quãng đường chia cho thời gian.

Lưu ý: những đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời hạn phải tương ứng với nhau, nếu như chưa tương xứng thì buộc phải đổi để tương xứng với nhau theo yêu cầu đề bài.

Dạng 2: Tìm gia tốc khi biết quãng đường, thời hạn xuất phát, thời hạn đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

- Tìm thời hạn đi = thời hạn đến – thời hạn khởi hành – thời hạn nghỉ (nếu có).

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường phân chia cho thời gian.

Dạng 3: so sánh hai tốc độ khi biết quãng mặt đường và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc để tính tốc độ từng đồ gia dụng rồi so sánh tác dụng với nhau.

Dạng 4: Tính tốc độ trung bình khi 1 vật vận động trên các quãng đường

Phương pháp: gia tốc trung bình = tổng quãng con đường : tổng thời gian.

Cùng Top giải mã tổng hợp các bài tập về gia tốc dưới đây

Bài 1. Một tín đồ đi xe sản phẩm đi trong 3h được 105km. Tính vận tốc của tín đồ đi xe cộ máy.

Giải

Vận tốc của fan đi xe thứ là:

105 : 3 = 35 (km)

Đáp số: 35km/h

Bài 2. Một máy bay bay uược 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của dòng sản phẩm bay?

Giải

Vận tốc của máy bay là:

1800 : 2,5 = 720 (km/h)

Đáp số: 720 km/h

Bài 3. Một fan chạy được 400m trong 1 phút đôi mươi giây. Tính vận tốc chạy của fan đó với đơn vị chức năng đo là m/giây.

Xem thêm: „ Vô Tiền Khoáng Hậu Là Gì ? Một Số Kỷ Lục Vô Tiền “Không” Hay “ Vô Tiền Khoáng Hậu Là Gì

Giải

Đổi 1 phút trăng tròn giây = 80 giây

Vận tốc chạy của tín đồ đó là:

400 : 80 = 5 (m/s)

Đáp số: 5m/s

Bài 4. Một con đà điểu có thể chạy được 5250m vào 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.