toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vận tốc của hóa học điểm trong chuyển động thẳng đều

A. Không đổi khác cả về dấu cùng độ lớn

B. Phụ thuộc bậc nhất vào thời gian

C. Gồm độ lớn biến hóa và gồm dấu ko đổi

D. Bao gồm độ mập không thay đổi và gồm dấu thay đổi


*

*

Câu 17:Trong vận động tròn hầu hết vectơ tốc độ có:A. Phương không đổi và luôn luôn vuông góc với nửa đường kính quỹ đạo.B. Gồm độ lớn đổi khác và tất cả phương luôn luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.C. Tất cả độ béo không đổi và tất cả phương luôn luôn trùng với tiếp đường của quy trình tại mỗi điểm.D. Bao gồm độ bự không đổi và bao gồm phương trình luôn luôn trùng với nửa đường kính quỹ đạo tại mỗi điểm.

Bạn đang xem: Vận tốc của chất điểm chuyển động thẳng đều có


Chỉ ra câu sai.

A. Tốc độ tức thời của vận động thẳng chuyển đổi đều bao gồm độ mập tăng hoặc bớt đều theo thời gian.

B. Vận tốc của chuyển động thẳng biến hóa đều có độ phệ không đổi.

C. Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng biến đổi đều hoàn toàn có thể cùng chiều hoặc ngược hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong vận động thẳng thay đổi đều, quãng lối đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.


Lực bao gồm độ lớn F tác dụng lên một đồ vật trong khoảng thời hạn 2s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,8 m/s mang đến 1 m/s. Biết lực đó tất cả độ béo không thay đổi và gồm phương luôn luôn cùng phương với chuyển động. Giả dụ lực đó chức năng lên vật trong khoảng thời gian 1,2s thì vận tốc của vật đổi khác một lượng

A. 0,11 m/s.

B. 0,22 m/s.

C. 0,24 m/s.

D. 0,12 m/s.


Lực có độ béo F công dụng lên một trang bị trong khoảng thời hạn 2s làm tốc độ của nó chuyển đổi từ 0,8 m/s mang đến 1 m/s. Biết lực đó bao gồm độ phệ không thay đổi và gồm phương luôn luôn cùng phương với gửi động. Nếu lực đó tính năng lên vật dụng trong khoảng thời hạn 1,2s thì vận tốc của vật chuyển đổi một lượng

A. 0,11 m/s.

B. 0,22 m/s.

C. 0,24 m/s.

D. 0,12 m/s.


Lực gồm độ lớn F1 tính năng lên một đồ gia dụng trong khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó chuyển đổi từ 0,4m/s mang đến 0,8m/s. Lực khác bao gồm độ phệ F2 tác dụng lên nó trong khoảng thời gian 1s làm tốc độ của nó chuyển đổi từ 0,8m/s mang lại 1m/s. Biết những lực đó có độ phệ không thay đổi và gồm phương luôn cùng phương gửi động. Tỉ số F1/F2 bằng

A. 2,5.

B. 2.

C. 0,2.

D. 5.


Lực có độ bự F1 tính năng lên một vật dụng trong khoảng thời hạn 0,8s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,4m/s đến 0,8m/s. Lực khác bao gồm độ khủng F2 chức năng lên nó trong khoảng thời gian 1s làm vận tốc của nó chuyển đổi từ 0,8m/s mang lại 1m/s. Biết các lực đó tất cả độ lớn không thay đổi và có phương luôn cùng phương chuyển động. Tỉ số F1/F2 bằng

A. 2,5.

B. 2.

C. 0,2.

D. 5.


Câu làm sao đúng?

A. Tốc độ của vận động thẳng cấp tốc dần đều bao giờ cũng to hơn gia tốc của vận động thẳng chậm dần đều.

B. Vận động thẳng nhanh dần đều sở hữu gia tốc khủng thì có vận tốc lớn.

C. Vận động thẳng chuyển đổi đều có tốc độ tăng, bớt đều theo thời gian.

D. Vận tốc trong vận động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu phương, chiều và độ phệ không đổi.


Câu 17:Trong hoạt động tròn những vectơ vận tốc có: A.Phương không đổi và luôn luôn vuông góc với bán kính quỹ đạo. B.Có độ lớn đổi khác và tất cả phương tiếp con đường với quỹ đạo. C.Có độ phệ không đổi và tất cả phương luôn trùng cùng với tiếp đường của tiến trình tại mỗi điểm. D.Có độ to không đổi và có phương luôn luôn trùng với nửa đường kính của quỹ đạo tại mỗi điểm.


Một hóa học điểm đang hoạt động thẳng mọi dọc theo chiều dương của trục Ox. Đúng thời điểm t = 0, chất điểm qua nơi bắt đầu tọa độ, thì một lực không đổi thuộc phương cùng với phương Ox, tác dụng vào chất điểm trong khoảng thời gian 0,6s làm gia tốc của nó biến đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s. Tiếp đó, tăng cường mức độ lớn của lực lên vội 2,5 lần trong khoảng thời hạn 2,2 s tuy thế vẫn không thay đổi hướng của lực. Hóa học điểm đổi chiều hoạt động ở tọa độ gần cực hiếm nào độc nhất sau đây?

A. 5,14 cm.

B. 5,09 cm.

C. 12,06 cm.

D. 6,02 cm.


Lớp 10 đồ lý
1
0

Một chất điểm đang vận động thẳng đông đảo dọc theo chiều dương của trục Ox. Đúng thời gian t = 0, hóa học điểm qua nơi bắt đầu tọa độ, thì một lực không đổi thuộc phương với phương Ox, tính năng vào hóa học điểm trong khoảng thời hạn 0,6s làm gia tốc của nó chuyển đổi từ 8 cm/s cho 5 cm/s. Tiếp đó, tăng độ lớn của lực lên vội 2,5 lần trong khoảng thời gian 2,2 s tuy nhiên vẫn không thay đổi hướng của lực. Chất điểm đổi chiều hoạt động ở tọa độ gần quý hiếm nào nhất sau đây?

A. 5,14 cm.

B. 5,09 cm.

C. 12,06 cm.

D.

Xem thêm: Dãy Phản Ứng Hóa Học Của Kim Loại, Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án

6,02 cm.


Lớp 10 đồ lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)