Câu hỏi: Hãy nêu ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần trả hở?

Lời giải:

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hởlà:Trong hệ tuần trả kín, tiết chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ ngày tiết chảy nhanh, tiết đi được xa, điều hoà với phân phối huyết đến các cơ quan lại nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

Bạn đang xem: Ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với đơn

*

Cùng đứng đầu lời giải search hiểu chi tiết hơn về hệ tuần hoàn với ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần trả hở nhé:

1. Cấu tạo tầm thường của hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn gồm:

- Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp ngày tiết – dịch mô.

- Tim: là cơ quan hút với đẩy huyết chảy trong mạch máu.

- Hệ thống mạch máu bao gồm: hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.

2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn


- Hệ tuần hoàn tất cả chức năng vận chuyển những chất từ bộ phận này đến bộ phận không giống để đáp ứng cho những hoạt động sống của cơ thể.

3. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật


a. Hệ tuần trả hở

Hệ tuần hoàn mở là hệ tuần hoàn trong cơ thể, tại hệ tuần trả hở không có mao mạch. Gọi là “hở” do máu gồm thể bay ra khỏi hệ thống tuần hoàn. Hệ thống này chỉ thích hợp hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm.

- Gặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai…) và chân khớp (côn trùng, tôm…).

- Đặc điểm:

+ máu được tim bơm vào động mạch cùng sau đó ập lệ khoang cơ thể . Tiết được trộn lẫn với dịch tế bào tạo thành hỗn hợp ngày tiết – dịch mô.

+Máu tiếp xúc cùng trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

+Lượng máu ít (khoảng 3 – 10 % khối lượng cơ thể)

+ ngày tiết chảy vào động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

b. Hệ tuần trả kín

Hệ thống tuần hoàn bí mật là hệ thống tuần trả trong cơ thể, ở đó tiết lưu thông liên tục vào mạng lưới mạch máu.

- Gặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật gồm xương sống.

- Đặc điểm:

+ tiết được tim bơm đi lưu thông liên tục vào mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch cùng sau đó về tim.

+Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

+ tiết chảy vào động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ ngày tiết chảy nhanh.

- Hệ tuần hoàn kín có 2 loại: hệ tuần trả đơn có ở cá; hoặc hệ tuần trả kép ở nhóm động vật gồm phổi như lưỡng cư, trườn sát, chim cùng thú.

4. Đường đi của tiết trong mỗi hệ tuần trả (bắt đầu từ tim)

- Hệ tuần hoàn hở : tiết được tim bơm vào động mạch với sau đó ập lệ khoang máu. Ở đây, máu trộn lẫn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp tiết – dịch mô (gọi phổ biến là máu). Tiết tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với những tế bào của cơ thể, sau đó trở về tim cùng lại được tim bơm đi.

- Hệ tuần hoàn kín : máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục vào mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch cùng sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

5. Ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần hoàn hở.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện Hoặc Đoạn Trích )

Trong hệ tuần trả kín, tiết chảy vào động mạch dưới áp lực cao, tốc độ huyết chảy nhanh, huyết đi được xa, điều hoà với phân phối máu đến những cơ quan tiền nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.