Để may mắn nhận số VIP xác suất trúng lên tới mức 100%, bạn bè chỉ cần tuân theo 3 bước dễ dàng và đơn giản sau:

Bước 1: