Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 1 giúp những em học viên lớp 6 tham khảo, lập cập trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 18 sách Kết nối học thức với cuộc sống bài Unit 8: Sports và Games. Dựa vào đó, những em đã ôn luyện thật xuất sắc kiến thức trước khi đến lớp.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 6 a closer look 1

Soạn A Closer Look 1 Unit 8 lớp 6 bám quá sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 2. Trải qua đó, giúp những em học viên lớp 6 lập cập nắm vững vàng được kiến thức và kỹ năng để học xuất sắc tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của girbakalim.net nhé:


Soạn Anh 6 Unit 8: A Closer Look 1


Bài 1

Write the right words under the pictures. (Viết từ đúng dưới các bức tranh.)

ball boat racket goggles sports shoes


*
Bài 1

Trả lời:


1. Ball


2. Sports shoes


3. Boat

4. Racket

Bài 2


What sports are these things for? Match each thing in column A with a sport in column B. (Những biện pháp này dành cho những môn thể thao nào? Nối mỗi chế độ ở cột A với một môn thể thao nghỉ ngơi cột B.)

A

B

1. Bicycle

2. Ball

3. Boat

4. Goggles

5. Racket

a. Boating

b. Swimming

c. Cycling

d. Ball games

e. Badminton

Trả lời:

1 – c. Bicycle – cycling (xe đấm đá – đi xe cộ đạp)

2 – d. Ball – ball games (bóng – phần nhiều trò chơi tương quan đến bóng)

3 – a. Boat – boating (chiếc thuyền – chèo thuyền)

4 – b. Goggles – swimming (kính tập bơi – bơi lội)

5 – e. Racket – badminton (vợt – ước lông)

Bài 3


Fill each blank with one of the words from the box. (Điền vào chỗ trống với trong số từ trong khung.)

sporty champion competition

marathon congratulations


1. She won an international sports __________.

2. He became the world tennis ____________ when he was very young.

3. “Can you send my __________ lớn the winner of the contest?”

4. My friend David is very ______________ . He does exercise every day.

5. The first __________ took place in 1896.

Trả lời:

1. Competition

2. Champion

3. Congratulations

4. Sporty

5. Marathon

1. She won an international sports competition.

(Cô ấy đã chiến thắng trong một cuộc thi thể thao quốc tế.)

2. He became the world tennis champion when he was very young.

(Anh ấy đã trở thành nhà vô địch quần vợt thế giới khi còn khôn cùng trẻ.)

3. “Can you send my congratulations khổng lồ the winner of the contest?”

(“Bạn có thể gửi lời chúc tụng của tôi mang lại người chiến thắng trong cuộc thi không?”)

4. My friend David is very sporty. He does exercise every day.

(Anh chúng ta David của tớ rất mê thích thể thao. Anh ấy bè phái dục từng ngày.)

5. The first marathon took place in 1896.

(Cuộc đua marathon trước tiên diễn ra vào thời điểm năm 1896.)

Bài 4


Listen & repeat. Pay attention khổng lồ the sounds /e/ & /æ/. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /e/ với /æ/.)

1. /e/: chess tennis exercise contest

2. /æ/: racket match marathon active

Bài 5


Listen và repeat. Underline the words having the sounds /e/ & /æ/. (Nghe cùng lặp lại. Gạch men dưới các từ tất cả chứa âm /e/ cùng /æ/.)

1. They cannot take part in this contest.

Xem thêm: Pokemon Go Iv Calculator


2. They began the match very late.