Online advertising"s traditional unique selling point is the ability lớn click through from an advert directly onto a brand"s site.


Bạn đang xem: Selling point là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ girbakalim.net.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


*

the radio waves used for broadcasting radio và television programmes, or, more generally, radio or television broadcasting time

Về vấn đề này
*

*

*

phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kĩ năng truy cập girbakalim.net English girbakalim.net University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm về tự Điển girbakalim.net của bạn. Đóng làm cho bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chính Chủ Cho Thuê Mặt Bằng Đường Lê Văn Việt Quận 9 Giá Rẻ, Cho Thuê Mặt Bằng Lê Văn Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語