*Bạn đang xem: Trước mùa dùng giới từ gì

Hi everyone! Today we learn how to use time prepositions At, On and In. (Xin chào hầu hết người! Hôm nay, họ học làm giải pháp nào để dùng giới từ chỉ thời hạn At, On cùng In)
We use At for clock time, exact times of day, night or holiday periods. (Chúng ta sử dụng At cho giờ trên mặt đồng hồ, thời gian chính xác của ngày, tối hay những kỳ nghỉ lễ)For example, we can say (Ví dụ như, bạn có thể nói) at 6 o’clock (lúc 6 giờ), at noon (vào buổi trưa), at night (vào ban đêm), at midnight (vào nửa đêm), at sunrise (lúc phương diện trời mọc), at sunset (lúc hoàng hôn), at dawn (lúc bình minh).
*

And we use On for weekdays, dates, holidays, weekends or days going with morning, afternoon và evening. (Và bọn họ dùng On cho một ngày trong tuần, ngày tháng, ngày lễ, cuối tuần hoặc hầu hết ngày đi kèm với Sáng, Chiều, Tối). For example, we can say (Ví dụ như, chúng ta có thể nói) on Tuesday (Vào máy Ba), on 26th (vào ngày 26), on Christmas Eve (vào tối Giáng sinh), on Christmas Day (vào đợt nghỉ lễ Giáng sinh), on the weekend (vào cuối tuần), on weekends (vào phần lớn cuối tuần), on Thanksgiving (vào lễ tạ ơn), on Friday mornings (vào các sáng sản phẩm Sáu), on the first day of … (vào ngày thứ nhất của …).
And we use In for months, years, seasons, morning, afternoon, evening, centuries và eras, … (Chúng ta dùng In cho những tháng, các năm, các mùa, sáng, chiều, tối, vậy kỷ cùng kỷ nguyên, …).For example, we can say (Ví dụ như, bạn có thể nói) in August (vào tháng tám), in the morning (vào buổi sáng), in the afternoon (vào buổi chiều), in the evening (vào buổi tối), in the summer (vào mùa hè), in the 70’s (vào những năm 70), in the 14th century (vào nạm kỷ vật dụng 14),
And now below is the exercise for you (Và hiện thời dưới đấy là bài tập dành riêng cho bạn)Please fill in the blanks with time prepositions At, On & In! (Vui lòng điền vào khu vực trống với giới từ bỏ chỉ thời hạn At, On và In!)I hope you can do them very well (Tôi hy vọng bạn cũng có thể làm điều này rất tốt)If you cannot vị that, please kiểm tra the answers! (Nếu chúng ta không thể làm điều đó, vui mắt kiểm tra câu trả lời!)
If you would lượt thích to study more, please join our class at 50 Nguyen Khuyen Street – Vĩnh nhị Ward – Nha Trang thành phố – Khanh Hoa Province! (Nếu bạn muốn học thêm, vui tươi tham gia lớp học của shop chúng tôi tại 50 Nguyễn Khuyến – Phường Vĩnh Hải – tp Nha Trang – tỉnh giấc Khánh Hòa!)And the phone number is 0258 3833 207 (Và số điện thoại thông minh là 0258 3833 207)


Xem thêm: Đáp Án Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2021 Quảng Ninh 2022, Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Quảng Ninh 2021

Thank you for listening. See you next time. Bye bye! (Cám ơn chúng ta đã lắng nghe. Hẹn gặp mặt lại chúng ta lần sau. Xin nhất thời biệt!)

*