Chất béo cũng là 1 trong nhóm chất bồi bổ và quan trọng cho nhỏ người. Vậy chất béo bao gồm thành phần, kết cấu và đặc thù thế nào, hãy cùng Kiến Guru khám phá về Chất phệ hóa 12 nhé!

I. Chất béo hóa 12: Khái niệm chất lượng béo

- Chất khủng là trieste của glixerol với axit béo, gọi thông thường là triglixerit xuất xắc là triaxylglixerol.Bạn vẫn xem: Triglixerit công thức là gì

- CTCT chung của hóa học béo:

Trong đó: R1, R2, R3 là nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit béo, hoàn toàn có thể giống hoặc khác nhau.

Bạn đang xem: Triglixerit công thức


*

Chất khủng hóa 12

- Axit mập là axit đối chọi chức mạch C dài, không phân nhánh, gồm số cacbon chẵn (thường tự 12C đến 24C), rất có thể no hoặc không no.

Các axit mập thường gặp:

+ Axit mập no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ các loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

- một trong những ví dụ về chất lượng béo:

(C17H35COO)3C3H5 tristearin (tristearoylglixerol).

(C15H31COO)3C3H5 tripanmitin (tripanmitoylglixerol).

(C17H33COO)3C3H5 triolein (trioleoylglixerol).

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

- Khi mang lại glixerol + n (n ∈ N*) axit lớn thì số nhiều loại triglixerit được là:


*

Chất phệ hóa 12

- tâm trạng tự nhiên: Chất khủng là thành phần bao gồm trong dầu, mỡ động vật, ví dụ như: ngấn mỡ bò, gà, lợn,...dầu lạc, dầu vừng, dầu ô – liu, ...


*

Chất to hóa 12

II. Chất mập hóa 12: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Ở đk thường, chất phệ ở tâm lý lỏng hoặc rắn.

+ Chất béo lỏng: vào phân tử bao gồm gốc hiđrocacbon ko no (gốc axit lớn không no).

Một trong những gốc R1, R2 , R3 ko no thì chất lớn thuộc chất bự lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

Các nơi bắt đầu R1, R2 , R3 đều no thì chất phệ đó thuộc chất to rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

- Chất mập không rã trong nước. Tan tốt trong dung môi hữu cơ như: nước xà phòng, benzen, hexan, clorofom...

- hóa học béo nhẹ hơn nước. Bởi chúng nổi trên bề mặt nước.

III. Chất khủng hóa 12: TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Chất phệ là trieste yêu cầu chúng có tính chất của este như: làm phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit, phản ứng xà chống hóa cùng phản ứng ở nơi bắt đầu hiđrocacbon.

1. Làm phản ứng thủy phân:

a. Thủy phân trong môi trường axit:

- Đặc điểm: phản bội ứng thuận nghịch.

- Xúc tác: H+, t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

tristearin axit stearic glixerol

b. Thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm (Xà phòng hóa):

- Đặc điểm: bội phản ứng một chiều.

- Điều kiện: t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

tristearin natri stearat glixerol

- muối thu được sau bội nghịch ứng là thành phần chủ yếu của xà phòng nên người ta gọi là phản ứng xà chống hóa.

Lưu ý: - lúc thủy phân hóa học béo luôn luôn thu được glixerol.

- Sơ trang bị thủy phân chất béo trong hỗn hợp bazơ:

Triglixerit + 3OH- muối + Glixerol.

Xem thêm: Bài Tập Cực Trị Hàm Nhiều Biến Có Lời Giải, Tài Liệu Cực Trị Hàm Nhiều Biến

Vì vậy

- Bảo toàn khối lượng: m triglixerit + m bazơ = m muối hạt + m glixerol

* Chỉ số axit: là số mg KOH buộc phải để th-nc lượng axit dư có trong một gam hóa học béo.