Nhằm giúp những em hình dung rõ hơn về cấu tạo và văn bản Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, loài kiến Guru gửi tới các em mẫu mã Đề thi hóa 11 học kì 2 tất cả đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp đỡ các em ghi nhớ với gắn kết những kiến thức hóa học 11 học tập kì 2 với có hiệu quả tốt trong kì thi chuẩn bị tới.Bạn sẽ xem: Trắc nghiệm hóa 11 học tập kì 2 gồm đáp an


*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án bao hàm những văn bản gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một số trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập và ghi lưu giữ kỹ về công thức cấu tạo, tính chất vật lí, đặc điểm hóa học, công dụng, giải pháp điều chế và gần như dạng toán liên quan để gia công tốt bài xích thi sắp tới đây nhé!


*

*

2. Đề thi hóa 11 học kì 2 tinh giản đầy đủ nội dung nào?

Nội dung tinh giản vào chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu tạo lớp vỏ khí và đặc điểm từng phía bên trong lớp vỏ khí.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp an

- Trình bảy được điểm sáng cấu tạo, tính chất vật lí và đặc thù hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: phản bội ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 gồm đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: thu xếp nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều bớt dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở bao gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy hóa học nào tiếp sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta rất có thể dùng dung dịch thử nào để phân minh 2 bình cất khí etan và etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 3g C2H6 rồi dẫn tổng thể sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy nhận được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: đến 6g C3H7OH tính năng với Na hoàn toản thấy có V (l) khí bay ra (ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xảy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + sắt ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: hotline tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol đa chức nhận được H2O cùng CO2 với tỉ trọng số mol theo lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g tất cả hổn hợp A gồm CH3OH và propan -1-ol tác dụng với natri dư nhận được 2,24 lít khí H2 làm việc đktc.

a) Viết phương trình bội nghịch ứng.b) khẳng định thành phần % cân nặng các hóa học trong các thành phần hỗn hợp đầu.c) mang lại 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết cân nặng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính V.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Hpnt, Tóm Tắt Tác Phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải đam mê tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều sút dần nhiệt độ sôi của các hợp hóa học hữu cơ tất cả số C sấp sỉ nhau là:

Câu 3: Công thức tổng thể của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất màu hỗn hợp Brom, Aken làm mất đi màu dung dịch Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + na → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ nguyên tử C:H = 2:6

→ công thức phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản nghịch ứng:

Mỗi phương trình phản bội ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: từng câu 1 điểm

a. Phương trình bội nghịch ứng:

2 CH3OH + 2 na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 mãng cầu → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Hotline số mol 2 ancol metanol cùng propanol thứu tự là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% trọng lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% khối lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đó là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án. Mong muốn đề thi chủng loại và bắt tắt nội dung đề xuất học, câu chữ tinh giản để giúp các em ôn tập với có kết quả tốt trong kì thi hóa học kì 2 chuẩn bị tới. Con kiến Guru cập nhật liên tục những bài bác giảng hay, mẫu mã đề thi bám quá sát chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo tại con kiến Guru nhé!