*

*
*
*
๖ۣۜCold: giờ tự nhiên say đắm để ý
*
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở trên đây
*