Nội dung thiết bị lý 11 tất cả 7 chương cùng với 5 chương trực thuộc phần Điện học, năng lượng điện từ học cùng 2 chương còn lại thuộc phần quang đãng hình học. Các công thức ở lịch trình vật lý 11 do vậy cũng tương đối nhiều, đòi hỏi sự triệu tập ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức vật lý 11


Nhằm giúp các em dễ dàng hơn trong câu hỏi ghi nhớ những công thức vật dụng lý 11, bài viết này sẽ tổng hợp các công thức trang bị lý 11 không hề thiếu và cụ thể để những em tham khảo.

I. Cách làm Vật lý 11: Lực điện – Điện trường

Bạn sẽ xem: công thức Vật lý 11 tổng hợp vừa đủ và cụ thể – triết lý Vật lý 11


1. Định nguyên lý Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực liên can giữa 2 điện tích, đơn vị (N)

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường (đối với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. độ mạnh điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là độ mạnh điện trường gây nên tại vị trí cách Q một khoảng tầm r

 Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích lũy (C).

→ độ mạnh điện ngôi trường E1 do q1 gây a trên điểm cách q1 tại khoảng r1 là:

  (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ông chồng chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

– nếu vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, chũm năng, điện cầm và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

– khi một điện tích dương q dịch rời trong năng lượng điện trường đều có cường độ E (từ M cho N) thì công cơ mà lực điện tính năng lên q bao gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Ráng năng

– thế năng của điện tích q trên một điểm M trong điện trường tỉ lệ thành phần với độ to của năng lượng điện q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường trong sự di chuyển của năng lượng điện q từ bỏ điểm M cho vô rất (mốc để tính vắt năng).

3. Điện thế

– Điện vậy tại điểm M trong điện trường là đại lượng đặctrưng cho tài năng của điện trường vào việc tạo ra thế năng của điện tích q để tại M.

 

4. Hiệu điện thế

– Hiệu điện cụ UMNgiữa nhì điểm M với N là đại lượng đặc thù cho kỹ năng sinh công của điện trường vào sự dịch rời của năng lượng điện q từ bỏ M đến N.

 

5. Liên hệ giữa hiệu điện cố kỉnh và cường độ điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° công thức điện dung của tụ điện: 

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: điện tích trên tụ điện

 U: Hiệu điện cụ giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường trong tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ dòng điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là mặt đường độ chiếc điện (A)

 q: là năng lượng điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của đồ gia dụng trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Hiệu suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt độ lượng lan ra ở đồ dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Công suất tỏa nhiệt ở đồ vật dẫn

 

6. Định phương tiện OHM đối với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch đựng nguồn điện

 

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn của nguồn điện áp (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trở ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch gồm 2 hoặc điện trở mắc tuy nhiên song thì điện trở tương tự của mạch tính theo phương pháp sau:

 ;

 

VI. Nguồn điện

1. Suất điện cồn của mối cung cấp điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện động của nguồn điện (V)

 A (J) là công của lực lạ di chuyển một năng lượng điện dương q (C) ngược chiều điện trường.

2. Công của nguồn điện

° Công thức: 

*

3. Năng suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

4. Công suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

– Là tỉ số giữa công hữu ích và công của nguồn điện sinh ra.

5. Ghép những nguồn thành bộ

° cỗ nguồn ghép nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép tuy nhiên song

 

*

° Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng (n dãy, từng dãy có m nguồn)

*

VII. Sự dựa vào của điện trở cùng nhiệt độ

° phương pháp điện trở suất:

 

*

° công thức tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trở suất sống t00C (thường mang là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trở suất sinh hoạt t0C

 l là chiều dài dây dẫn (m)

 S là huyết diện của dây dẫn (m2)

 α là thông số nhiệt điện trở (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng sức nóng điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện cồn nhiệt điện (V)

 αT là hệ số nhiệt điện đụng (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu ánh nắng mặt trời ở đầu nóng với đầu lạnh.

IX. Chiếc điện trong hóa học điện phân

° bí quyết biểu thức của định nguyên tắc Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là cân nặng vật hóa học được giải hòa ở điện rất (g).

 k: đương lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

 A: khối lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên tố làm điện cực

 I: là cường độ dòng điện qua bình điện phân (A)

 t: là thời gian dòng điện qua bình điện phân (s)

XI. Lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là chạm màn hình từ (T)

 I: là cường độ cái điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc chế tác bởi 

*

XII. Chạm màn hình từ của loại điện

+ cảm ứng từ của cái điện chạy vào dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc cụ tay đề nghị 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ dòng điện mang lại điểm khảo sát điều tra (m)

 I: cường độ chiếc điện qua dây dẫn (A)

+ cảm ứng từ của mẫu điện chạy trong dây tròn:

  (Quy tắc nắm tay yêu cầu 2)

Trong đó:

 R: nửa đường kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ dòng điện qua vòng dây (A)

+ cảm ứng từ của dòng điện chạy trong ống dây hình trụ:

  (Quy tắc vắt tay cần 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây

 I: cường độ cái điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây trên 1m chiều dài

XIII. Từ bỏ trường của đa số dòng điện

+ Công thức: 

*

– nếu vectơ B1, B2 thuộc phương cùng chiều: B = B1 + B2

– ví như vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực thúc đẩy giữa hai cái điện song song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 và I2 là cường độ dòng điện qua nhị dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa nhị dây dẫn

 l: là chiều nhiều năm đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là năng lượng điện của hạt có điện chuyển động (C)

 v: là vận tốc của hạt mang điện (m/s)

 B: là từ trường chỗ hạt có điện chuyển động (T)

 α: là góc hợp với vectơ vận tốc 

*
và .

XVI. Hoạt động của hạt điện tích trong từ trường đều

– Với 

*

+ bán kính quỹ đạo: 

+ chu kỳ luân hồi chuyển động: 

+ phương pháp từ thông: 

*

Trong đó: Đơn vị từ thông là (Wb)

 B: là chạm màn hình từ chiếu thẳng qua vòng dây (T)

 S: là diện tích vòng dây (m2)

 α: là góc chế tạo bởi  và pháp tuyến đường mặt phẳng size dây 

*

+ Suất điện hễ cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ thay đổi thiên tự thông

 Δt: là khoảng thời hạn từ thông vươn lên là thiên

 ΔΦ/Δt: là vận tốc biến thiên của từ bỏ thông.

Xem thêm: " Nữ Tiến Sĩ Đầu Tiên Của Việt Nam Và Mạc Đế, Nữ Tiến Sĩ Đầu Tiên Trong Lịch Sử Việt Nam

+ trường đoản cú thông riêng rẽ của mạch: Φ = L.i

+ Độ từ cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ tự cảm (đơn vị H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều nhiều năm ống dây (m)

 S: máu diện ống dây (m2)

+ Suất điện đụng tự cảm: 

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 Δi: độ biến đổi thiên cường độ mẫu điện trong mạch

 Δt: khoảng thời gian dòng điện đổi thay thiên

 Δi/Δt: tốc độ biến thiên của cường độ cái điện

+ tích điện từ trường của ống dây:

Trong đó:

 L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

 I: cường độ mẫu điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định luật pháp khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ tách suất tỉ đối: 

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần: 

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ công thức lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu các góc i cùng A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: chào bán kính các mặt cong (m)

 n: tách suất làm thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 ở trước kính

 Vật ảo: d0 ở sau kính

 Ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số thổi phồng của hình ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: nhìn chừng sống vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: nhìn chừng ngơi nghỉ vô cực, sự bội giác: 

+ Kính thiên văn, nhìn chừng sinh hoạt vô cực, sự bội giác: 

* Sự tạo hình ảnh bởi thấu kính

Hy vọng với bài bác viết tổng hợp những công thức vật dụng lý 11 đầy đủ nghỉ ngơi trên giúp các em dễ dãi xem lại trong quy trình giải các dạng bài bác tập trang bị lý 11. Cũng giống như các môn học thuộc khối khoa học tự nhiên và thoải mái khác, bài toán làm nhiều bài bác tập sẽ giúp đỡ các em thuận lợi ghi nhớ các công thức này.