Nội dung trang bị lý 11 gồm 7 chương cùng với 5 chương ở trong phần Điện học, điện từ học cùng 2 chương sót lại thuộc phần quang hình học. Những công thức ở công tác vật lý 11 vị vậy cũng tương đối nhiều, yên cầu sự tập trung ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức vật lý 11


Nhằm giúp các em dễ ợt hơn trong câu hỏi ghi nhớ những công thức đồ lý 11, bài viết này vẫn tổng hợp các công thức vật dụng lý 11 không thiếu thốn và chi tiết để những em tham khảo.


I. Phương pháp Vật lý 11: Lực năng lượng điện - Điện trường

1. Định công cụ Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

*

Trong đó: F lực cửa hàng giữa 2 điện tích, đơn vị (N)

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai năng lượng điện điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai điện tích (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

*

Trong đó: E: là độ mạnh điện trường gây ra tại vị trí giải pháp Q một khoảng r

 Đơn vị độ mạnh điện trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường (đối cùng với chân ko thì ε = 1).

 Q: Điện tích trữ (C).

→ cường độ điện ngôi trường E1 do q1 gây a trên điểm bí quyết q1 tại khoảng chừng r1 là:

 

*
 (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý chồng chất điện trường

 ° Công thức: 

*

- giả dụ vectơ E1, E2 cùng phương cùng chiều: E = E1 + E2

- Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 - E2|

- Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, cố kỉnh năng, điện thế và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

- lúc một điện tích dương q dịch rời trong điện trường đều có cường độ E (từ M mang đến N) thì công mà lực điện chức năng lên q có biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu tới điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Vắt năng

- cố năng của năng lượng điện q trên một điểm M trong điện trường tỉ trọng với độ khủng của điện tích q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của năng lượng điện trường vào sự di chuyển của năng lượng điện q từ bỏ điểm M mang đến vô cực (mốc để tính cố kỉnh năng).

3. Điện thế

- Điện nắm tại điểm M trong điện trường là đại lượng đặctrưng cho năng lực của điện trường vào việc tạo ra thế năng của điện tích q để ở M.

 

*

4. Hiệu năng lượng điện thế

- Hiệu điện nạm UMNgiữa nhị điểm M cùng N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường vào sự di chuyển của điện tích q từ M mang đến N.

 

*

5. Contact giữa hiệu điện vậy và cường độ điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° phương pháp điện dung của tụ điện: 

*

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: điện tích trên tụ điện

 U: Hiệu điện cố kỉnh giữa 2 đầu tụ điện

2. Năng lượng điện trường trong tụ điện

° Công thức: 

*

IV. Mạch điện

1. Cường độ dòng điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là con đường độ cái điện (A)

 q: là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đồ gia dụng trong khoảng thời hạn t (s).

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Hiệu suất của đoạn mạch

 

*
 (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dụng dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Công suất tỏa sức nóng ở đồ gia dụng dẫn

 

*

6. Định chính sách OHM so với toàn mạch

 

*

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

*

Trong đó: ξ là suất điện hễ của nguồn tích điện (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = ... 

 U = U1 + U2 + ...

 R = R1 + R2 + ...

Xem thêm: Cách Tính Điểm Vào Đại Học, Cách Tính Điểm Xét Học Bạ 2022

2. Điện trở ghép song song

 I = I1 + I2 + ... + In

 U = U1 = U2 = ... = Un

 

*

° Mạch gồm 2 hoặc năng lượng điện trở mắc song song thì năng lượng điện trở tương tự của mạch tính theo cách làm sau:

 

*
;

 

*

VI. Mối cung cấp điện

1. Suất điện đụng của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*
 (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện hễ của điện áp nguồn (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch chuyển một năng lượng điện dương q (C) ngược chiều năng lượng điện trường.