Lý thuyết công thức hóa 11 cơ bạn dạng cùng các dạng bài bác tập là phần con kiến thức đặc biệt mà học sinh cần nắm rõ để đạt điểm cao trong kì thi thpt Quốc gia. Lân cận đó, vấn đề nắm chắc những công thức Hóa 11 để giúp bạn tiếp thu được kỹ năng và kiến thức mới một cách tiện lợi hơn trong chương trình lớp 12. Nội dung bài viết dưới trên đây của girbakalim.net sẽ giúp bạn tổng hợp những công thức hóa 11 cơ bạn dạng và nâng cấp học kì 1 và học kì 2, cũng tương tự một số dạng bài tập hay gặp, cùng khám phá nhé!. 


Mục lục

1 Tổng hợp lý thuyết các cách làm hóa học lớp 11 học kì 11.1 Phần 1: cách làm hóa 11 về sự việc điện li1.1.4 một trong những dạng của sự việc điện li 1.2 Phần 2: cách làm hóa 11 Nitơ – Photpho1.2.3 cách làm hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)1.2.5 Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11 phần photpho1.2.6 Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11: Axit phophoric1.3 Phần 3: bí quyết hóa 11 về Cacbon – Silic1.3.2 Hợp chất của cacbon và những công thức hóa học 1.3.3 những công thức Silic và những hợp hóa học của silic2 bài xích tập trắc nghiệm với công thức tính cấp tốc hóa 112.2 bài tập tính số đồng phân Hiđrocacbon2.3 bài tập về làm phản ứng thay halogen với phương pháp hóa 11

Tổng hợp lý thuyết các cách làm hóa học tập lớp 11 học kì 1

Kì I lớp 11, câu chữ kiến thức chúng ta cần cầm vững đó là sự năng lượng điện li, nito-photpho cũng như cacbon-silic. Vị đó, phương pháp hóa 11 kì I bao gồm các nội dung tương quan đến những phần kỹ năng và kiến thức trên. 


Phần 1: bí quyết hóa 11 về việc điện li

Khái niệm sự điện li là gì? 

Quá trình phân li thành các ion khi chất điện li chảy trong nước hoặc lạnh chảy được biết thêm đến đó là sự năng lượng điện li. Sự năng lượng điện li được trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Trong phương trình điện li thì tổng điện tích những cation = tổng điện tích những anion. 

Tổng quát:

*

Tìm phát âm độ điện li là gì?

Độ điện li (anpha) của chất điện li được định nghĩa đó là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion với tổng thể phân tử ban đầu.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức hóa 11

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 giỏi 0% ≤ α ≤ 100%Ta thấy hóa học không điện li tức là không bị phân li: α = 0Chất điện li bạo dạn thì sự phân li đang hoàn toàn, cầm cố thể: α = 1 giỏi 100%Chất điện li yếu đuối thì sự phân li là không trả toàn, cụ thể: 0

=> Như vậy, trong cùng một ánh nắng mặt trời và tất cả cùng mật độ mol/lít chất điện li càng bạo gan thì độ năng lượng điện li α vẫn càng lớn.

*

Phân loại chất điện li: từ độ năng lượng điện li, ta bao gồm 2 nhiều loại chất điện li như sau:

Chất năng lượng điện li yếu.Hằng số điện li – cân bằng điện li

Đối với các chất điện li yếu sẽ xuất hiện thêm cân bằng hoá học. Người ta điện thoại tư vấn đó là cân bằng động. Nhìn chung, hằng số điện li hay được áp dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu hóa học điện li yếu bao gồm công thức (A_aB_b) thì phương pháp phân li trong dung dịch đã như sau:

(A_aB_b, aA^n+bB^m-)

Khi đó cách làm tính hằng số điện li sẽ được tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit và bazơ yếu:

Đối với đa số axit hay bazơ yếu hèn thì sự điện li là không trả toàn, phương trình điện li thuận nghịch như sau:Hằng số thăng bằng của hỗn hợp axit yếu:

*

Vì Ka a = – logKaHằng số cân đối của hỗn hợp bazơ yếu:

*

Vì Kb b = -logKbMột số dạng của sự điện li Dạng 1: dung dịch axit yếu ớt HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ năng lượng điện ly(K_a) là hằng số phân ly của axit(C_a) là độ đậm đặc mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: dung dịch đệm (hỗn hợp có axit yếu đuối HA cùng muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Phần 2: phương pháp hóa 11 Nitơ – Photpho

Với kim chỉ nan công thức hóa 11, bạn cần nắm vững những công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

Công thức hóa 11 về pha trộn Nitơ

(NH_4NO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + NaNO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + NaCl + 2H_2O)

Công thức hóa 11 về điều chế (NH_3)

(NH_4^+ + OH^- ightarrow NH_3 + H_2O)

Công thức hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)

(HNO_3) được biết đến là ko bền, cụ thể như khi gồm ánh sách đã phân hủy một phần tạo thành (NO_2). Hôm nay thì cách làm phân hủy đã như sau:

(4HNO_3 ightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính hóa học của (HNO_3) khi công dụng với sắt kẽm kim loại cũng là con kiến thức đặc biệt quan trọng trong phương pháp hóa 11 mà các bạn cần lưu tâm. Ta gồm hợp chất của Nitơ này rất có thể oxi hóa đa số các kim loại ngoại trừ Au với Pt.

(M + HNO_3 ightarrow M(NO_3)_n + left{eginmatrix NH_4NO_3\ N_2\ N_2O\ NO\ NO_2 endmatrix ight. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại công dụng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối hạt nitrat(i_spk) là số e mà lại (N^+5) nhấn vào

Nếu gồm Fe chức năng với (HNO_3) thì sẽ tạo nên muối (Fe^2+), không chế tác muối (Fe^3+).

b) Tính cân nặng muối nitrat chiếm được khi mang lại hỗn kim loại tổng hợp loại tính năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho tất cả hổn hợp sắt với oxit sắt công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được lúc cho các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được khi hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với (HNO_3) loãng dư giải hòa khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại lúc đầu trong câu hỏi oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính trọng lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hài hòa hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải phóng khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Muối amoni (NH_4^+) với (NO_3^-)

Một số công thức hóa học quan trọng của muối hạt (NH_4^+) với (NO_3^-)

*

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11 phần photpho

Các kiến thức và kỹ năng về photpho cũng thường phía trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Chính vì thế, khi ôn tập bí quyết hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức này.

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circ ightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circ ightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circ ightarrowNa_3P)

Tính khử(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + p. ightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P ightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11: Axit phophoric

(H_3PO_4 oversetOH^- ightarrowH_2PO_4^-oversetOH^- ightarrowHPO_4^2-oversetOH^- ightarrowPO_4^3-)

Một số trường vừa lòng phản ứng(H_3PO_4 + NaOH ightarrow NaH_2PO_4 + H_2O)(H_3PO_4 + 2NaOH ightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)(H_3PO_4 + 3NaOH ightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 ightarrow H_2PO_4^-)(x = 2 ightarrow HPO_4^2-)(1 (2 (x geq 3 ightarrow PO_4^3-)Phản ứng thủy phân của muối Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Phần 3: cách làm hóa 11 về Cacbon – Silic

Ôn luyện cách làm hóa 11 bạn phải nắm chắc kỹ năng và kiến thức về phần cacbon – silic dưới đây: 

Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11: Cacbon

Tính lão hóa của Cacbon khi chức năng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xt ightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circ ightarrowAl_4C_3)

Hợp hóa học của cacbon và những công thức hóa học Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với dung dịch kiềm:

(CO_2 + OH^- ightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- ightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) phản nghịch ứng với hỗn hợp kiềm tạo thành 2 muối bột (HCO_3^-) cùng (CO_3^2-).

Một số tính chất của muối hạt (HCO_3^-) với (CO_3^2-)

*

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối hạt cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Các bí quyết Silic và các hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính khử với tính thoái hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 ightarrow SiF_4)

(Si + O_2 ightarrow SiO_2)

(Si + 2NaOH + H_2O ightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + ham mê oversett^circ ightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với phương pháp tính nhanh hóa 11

Bài tập đốt cháy hiđrocacbon

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A bao gồm số (pi = (k+1)).

Bài thói quen số đồng phân Hiđrocacbon

Tính số đồng phân của ankan

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Tính số đồng phân của RH thơm, đồng đẳng benzen

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

Bài tập về làm phản ứng thay halogen với công thức hóa 11

Các phương pháp hóa 11 về làm phản ứng vắt monohalogen của ankan

(C_nH_2n+2 + X_2 ightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Các phương pháp hóa học lớp 11 về làm phản ứng bóc của ankan 

Ankan X ( ightarrow) hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định biện pháp bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan ban đầu = khối lượng hỗn đúng theo sau làm phản ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh công suất của làm phản ứng tách.

Xem thêm: (Mean In Witness Whereof Nghĩa Là Gì Dễ Hiểu Nhất, In Witness Whereof Dịch Là Gì

H% = (Mx/My -1).100%

Các công thức hóa học tập lớp 11 giải bài bác tập phản bội ứng cộng Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + kH_2 ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + kBr_2 ightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) với số mol (Br_2) phản nghịch ứng bằng số mol links (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định công cụ bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước làm phản ứng = khối lượng sau bội nghịch ứng

Số mol hỗn hợp giảm thông qua số mol (H_2) gia nhập phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch 

Bài tập về làm phản ứng của ankin có link ba đầu mạch với dung dịch (AgNO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + AgNO_3 + NH_3 ightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (R eq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

*

Lý thuyết các công thức chất hóa học lớp 11 học tập kì 2

Trong học kỳ 2, các kiến thức về hóa cơ học cũng khôn cùng quan trọng, yêu cầu học viên nắm chắn chắn phần kỹ năng này. Thiết yếu công thức hóa 11 học kì 2 đang là căn cơ cơ bản giúp các em tiếp thu lịch trình lớp 12. đã có bản update new nhất khiến cho bạn nắm vững những công thức hóa 11 học tập kì 2.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây girbakalim.net vẫn cung cấp cho mình thông tin hữu dụng trong quá tình kiếm tìm hiểu cũng giống như nghiên cứu giúp về nhà đề cách làm hóa 11 học tập kì 1 và học kì 2. Chúc bạn luôn học tốt!.