tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau. Hiểu được tổng của số trước tiên và số lắp thêm hai là 625. Tổng của số máy hai và số thứ bố là 589. Tìm 3 số. Góp em vs ạ đg yêu cầu gấp


*

Số lớn nhất có bố chữ số không giống nhau là 987

=> Tổng của tía số chính là 987

Số thứ tía là : 987 - 625 = 362 

Số thứ nhất là : 987 - 589 = 398

Số sản phẩm hai là : 987 - ( 362 + 398 ) = 227

Đ/s: ...

Bạn đang xem: Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số


*

Số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau là : 987 .

Do đó , tổng của bố số là : 987 .

Số thứ ba là :

987 - 625 = 362

Số thứ nhất là :

987 - 589 = 398

Số đồ vật hai là :

987 - 362 - 398 = 227

Đáp số : Số thứ nhất : 398

Số sản phẩm hai : 227

Số thứ tía : 362


TBC của 3 số là số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau. Biết rằng tổng của số thứ nhất và số máy hai là 625. Tổng của số thiết bị hai với số thứ tía là 598. Tra cứu 3 số. Giusp e vs e đg bắt buộc gấp ạ


Tìm tích của nhì số hiểu được thừa số đầu tiên là số tức tốc sau của 299, quá số thiết bị hai là tổng của số nhỏ nhất gồm bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có tứ chữ số khác nhau.

A. 3299700

B. 3306600

C. 3262800

D. 3269700


Tìm số khủng biết rằng số to gấp 7 lần số nhỏ nhắn và tổng hai số đó là 120.

Tìm số nhỏ xíu biết rằng tổng và thương của hai mốc giới hạn lượt là 108 cùng 2/3

Hai số gồm tổng bởi 1080. Tìm số sản phẩm công nghệ nhất, biết rằng gấp 7 lần số trước tiên thì được số thiết bị hai.

 

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Đáp án: ... M2

Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều nhiều năm 8m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M


Tổng của nhì số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà những chữ số đó đều là số lẻ. Số trước tiên gấp rưỡi số trang bị hai. Tra cứu số máy hai.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Tính Sinh Con Trai Năm 2021 Theo Bát Quái Chính Xác 100%


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt mà các chữ số này đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số đồ vật hai. Kiếm tìm số vật dụng hai.


tổng của 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau mà các chữ số này đều là số lẻ. Số trước tiên gấp rưỡi số sản phẩm công nghệ hai. Kiếm tìm số sản phẩm 2


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau mà các chữ số này đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số sản phẩm hai. Tìm kiếm số máy hai.Trả lời: Số sản phẩm hai là 


Tổng của nhì số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thiết bị hai. Tìm số máy hai.Trả lời: Số lắp thêm hai là 


Cho bố số hiểu được tổng số trước tiên và số lắp thêm hai là 473, tổng số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ tía là 498, tổng số đầu tiên và số thứ bố là 403. Tính trung bình cùng của tía số đó?