Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong bài toán hiểu cùng ghi nhớ con kiến thức. Chính vì như thế Kiến Guru vẫn biên soạn bài xích Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một phương pháp đầy đủ, dễ dàng nhớ tuyệt nhất về hiđrocacbon để cung ứng các em.

Bạn đang xem: Tóm tắt hóa hữu cơ 11

Bạn vẫn xem : bắt tắt lý thuyết hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cương cứng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, các hợp hóa học xianua.


– Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thường sẽ có hiđro, hay gặp mặt oxi cùng nitơ, tiếp đến đến đều halogen, giữ huỳnh, photpho …+ links hoá học phần nhiều : cùng hoá trị .+ Dễ bay hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn hầu hết hợp hóa học vô cơ .+ những phản ứng thường ra mắt chậm và không trọn vẹn, không theo một hướng nhất quyết .+ số lượng những hợp hóa học hữu cơ khoảng chừng chừng 10 triệu chất, so với phần đông chất vô sinh chỉ có khoảng chừng 100.000 hóa học .

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon : hiđrocacbon no ( chỉ có liên kết đơn )hiđrocacbon ko no ( gồm cả liên kết đơn cùng những links đôi, bố )hiđrocacbon thơm ( trong phân tử tất cả vòng benzen ) .+ Dẫn xuất hiđrocacbon : ancol, phenol, etedẫn xuất halogenanđehit – xetonaxit, este, …

– Thành phần thành phần và bí quyết phân tử:

+ Công thức bao quát ( CTTQ ) : cho thấy thêm thành phần định tính những nguyên tố .Ví dụ : CxHyOz cho thấy chất hữu cơ đó cho chứa cha nguyên tố C, H cùng O .+ Công thức 1-1 thuần độc nhất ( CTĐGN ) : cho thấy tỷ suất về con số những nguyên tử vào phân tử .Ví dụ : CH2O tức thị trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1 : 2 : 1 .+ cách làm phân tử ( CTPT ) : cho thấy thêm số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử .Ví dụ : cùng với CTĐGN là CH2O thì CTPT là ( CH2O ) n khi n = 2 ta bao gồm C2H4O2 .Để xác lập được công thức phân tử nên biết thành phần rất nhiều nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó .

– so với định tính cùng định lượng các nguyên tố:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

*
Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– Xác định khối lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc vào tỉ khối so với không khí hoặc so với H2 :MA = 29. Domain authority / KK hoặcMA = 2. Da / H2+ những chất khó, hoặc không bay hơi : xác lập bằng chiêu bài nghiệm lạnh hay nghiệm sôi .

2. Cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

– phương pháp cấu tạo:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

– Thuyết kết cấu hoá học:

+ trong phân tử hóa học hữu cơ, đều nguyên tử liên kết với nhau theo như đúng hoá trị và theo một lắp thêm tự duy nhất định. đồ vật tự link đó được điện thoại tư vấn là cấu trúc hoá học tập .Sự thay đổi thứ từ tự links đó sẽ khởi tạo ra chất new .+ vào phân tử chất hữu cơ, cacbon tất cả hoá trị 4. Mọi nguyên tử cacbon phối hợp với những nguyên tử của không ít nguyên tố và phối hợp trực tiếp cùng với nhau tạo thành số đông mạch cacbon không giống nhau ( mạch thẳng, nhánh hoặc vòng ) .+ Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào nhân tố phân tử ( thực ra và con số những nguyên tử ) và kết cấu hoá học tập ( vật dụng tự link của những nguyên tử ) .

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

– Đồng đẳng: các chất có đặc điểm hoá học tương tự nhau nhưng lại hơn nhát nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ : metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là đều chất đồng đẳng của nhau .

– Đồng phân: những chất có cùng công thức phân tử cơ mà khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ : Cùng bí quyết là C2H6O, bao gồm 2 công thức cấu tạo là :CH3 – CH2 – OH ( ancol etylic ) cùng CH3 – O – CH3 ( đimetyl ete ) .

4. Link hoá học tập trong hợp hóa học hữu cơ

– các chất hữu cơ trả toàn có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay link ba .- liên kết hiđro là loại links yếu, tạo nên giữa nguyên tử hiđro năng động và nguyên tử có độ âm năng lượng điện cao. Loại liên kết này tác động tác động lớn đến độ tan trong nước, đến nhiệt độ sôi, ánh sáng nóng chảy của không ít chất .

5. Bội nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần đa hợp hóa học hữu cơ gồm hai yếu tắc là cacbon với hiđro .

1. Ankan:

hàng đồng đẳng ankan (parafin): bí quyết tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ : CH4, C2H6, C3H8, ….

– Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân :+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng .+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C làm nhánh thông qua số C mạch chính thì dừng .+ Điền H để sở hữu đồng phân tuyệt vời .

– bí quyết tính nhanh: 3

– điện thoại tư vấn tên:

+ chọn mạch chủ yếu : là mạch nhiều năm nhất, nhiều nhánh nhất .+ Đánh số : từ phía C ngay gần nhánh độc nhất .+ tên : Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính + an .

*
Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

– tính chất vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, phần nhiều không tan trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ .+ C1 → C4 là khí, đều ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn .- Đặc điểm : Chỉ gồm những link đơn .

– đặc điểm hoá học:

+ phản ứng đặc thù của ankan là phản ứng núm .

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

2. Anken:

– hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Anken có đồng phân cấu trúc (mạch C với vị trí nối đôi) cùng đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:


Cách viết đồng phân : Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được phần đa đồng phân mạch trực tiếp .Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh với nối đôi, chất vấn hoá trị C. Khi số C làm cho nhánh thông qua số C mạch chính thì dừng .Điền H để có đồng phân tuyệt đối hoàn hảo .Khi 2 nhóm cố gắng của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác nhau thì sẽ mở cửa đồng phân hình học. Nếu đa số nhóm nỗ lực ( – CH3, – C2H5, – Cl, … ) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng phía với nối đôi đang là dạng cis, không giống phía là dạng trans .

– Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chủ yếu : là mạch dài nhất, chứa nối đôi, các nhánh tuyệt nhất .+ Đánh số : trường đoản cú phía gần nối đôi độc nhất .+ tên : Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ địa điểm nối song – en .

*
Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Phân tử tất cả một liên kết đôi, trong những số ấy có một links π và một links σ.

– đặc thù vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, ko tan trong nước .+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn .+ khi M tăng, ánh sáng nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng nhiều .

– đặc điểm hoá học tập của anken:

+ bội nghịch ứng quánh là phản bội ứng cùng ( bởi vì có liên kết π kém bền, dễ dẫn đến phá huỷ ) :Anken cộng H2 ra đời ankan tương xứng ; cộng với halogen tốt hợp hóa học halogen ra đời dẫn xuất halogen ; cộng với nước có mặt ancol tương ứng .Quy tắc Macconhicop : Khi cộng hợp chất không đối xứng HX ( HCl, HBr, H2O ), H ưu tiên đã nhập vào C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao .+ phản nghịch ứng trùng vừa lòng :- Điều chế :- Ứng dụng :

*
Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Ankađien

– Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử có 2 nối song .

– bí quyết tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3)

– Phân loại: Ankađien tất cả 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi bí quyết một nối solo (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi giải pháp nhau nhiều nối đôi….

– đặc thù hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là hầu như hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử đựng một nối ba .

– bí quyết tổng quát: CnH2n – 2, ( n ≥ 2).

– Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C với đồng phân địa điểm nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân :+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt links ba. Ta được đồng phân mạch trực tiếp .+ sút 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối ba, khám nghiệm hoá trị C. Khi số C làm nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng .+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn hảo và tuyệt vời nhất .

– Danh pháp:

Gọi thương hiệu :+ lựa chọn mạch bao gồm : là mạch dài nhất, chứa nối ba, những nhánh độc nhất .+ Đánh số : tự phía gần nối tía nhất .+ tên : Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm – số chỉ địa chỉ nối tía – in .

*
Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ- Tên thường thì :- đặc điểm hoá học : Ankin gia nhập phản ứng cộng, trùng thích hợp và đông đảo ank-1-in thâm nhập phản ứng nỗ lực .

– Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là số đông hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen .

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– bí quyết tính đồng phân:

– Viết đồng phân : Đồng đẳng benzen gồm đồng phân về vị trí nhóm ankyl bên trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh .+ Vòng benzen là mạch bao gồm .+ 6 địa điểm C bên trên vòng chính là 6 vị trí để gắn nhánh .+ giả dụ số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ có được đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh .- tên gọi : Tên đội ankyl + benzen .+ Đánh số làm thế nào cho chỉ số nhánh bé dại nhất .+ ví như 2 team thế ở trong phần 1,2 cùng với nhau, ta hotline là ortho – ( o – ) .+ nếu như 2 nhóm thế ở vị trí 1,3 cùng với nhau, ta gọi là meta – ( m – ) .+ trường hợp 2 team thế ở đoạn 1,4 cùng với nhau, ta hotline là para – ( p – ) .

*
Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền theo thời gian vững vì gồm 3 liên kết đơn đan xen 3 links đôi.

Xem thêm: Uống Rượu Luận Anh Hùng - Phân Tích Tào Tháo Của La Quán Trung

– tính chất hoá học:

– Ứng dụng:


*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp triết lý hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức hoá cơ học và chuẩn bị tốt để học hầu như chương tiếp theo.