Các phương pháp về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trong bài xích Ai đặt tên cho chiếc sông, sông hương thơm khi tan vào tp có nét đặc trưng gì?