Đo chiều dài của một sợi dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 15


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, hay 1cm = ( dfrac1100)m.


Lời giải chi tiết

+) Ta có: (3m) cùng (27 cm = 3m + 27 centimet )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) cùng (27 centimet =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) với (27 cm) ( = 3m + 27 cm = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Bình Phước, Tuyển Sinh Lớp 10

girbakalim.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp girbakalim.net


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng girbakalim.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.