Giải Toán lớp 4: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo) giúp các em học viên lớp 4 tham khảo nhắc nhở đáp án 3 bài xích tập vào SGK Toán 4 trang 116, 117. Qua đó, giúp những em học viên ôn tập, củng nắm lại loài kiến thức, rèn luyện tài năng giải Toán lớp 4 của bản thân thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 - quy đồng mẫu số (trang 116)

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài xích Quy đồng mẫu mã số các phân số (Tiếp theo) của Chương 4 Toán 4 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em học viên cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của girbakalim.net:


a)

*


b)

*


c)

*


Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

a)

*
quy đồng mẫu số thành :

*
; không thay đổi phân số
*
.

b)

*
quy đồng chủng loại số thành:

*
; không thay đổi phân số
*
.

c)

*
quy đồng mẫu mã số thành:

*
; giữ nguyên phân số
*
.

Bài 2

Quy đồng chủng loại số các phân số:


a)

*

d)

*


b)

*

e)

*


*

b)

*
quy đồng mẫu mã số thành:

*
; không thay đổi phân số
*
.

Xem thêm: Remove Secoh, Tôi Bị Virus Hacktool:Win64/Autokms Làm Thế Nào

c)

*
quy đồng mẫu số thành:

*
; không thay đổi phân số
*
.

d)

*
quy đồng mẫu số thành:

*

e)

*
quy đồng chủng loại số thành:

*
; không thay đổi phân số
*

g)

*
quy đồng mẫu mã số thành:

*
; giữ nguyên phân số
*

Bài 3

Viết các phân tần số lượt bằng các phân số sau và bao gồm mẫu số thông thường là 24:

*

Đáp án:

+) Xét phân số

*
. Bởi 24 : 6 = 4 bắt buộc ta có:

*
=
*


Link girbakalim.net chính thức:

Toán lớp 4: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo) trang 116 tải về Xem