Giải bài bác tập SGK Toán lớp 7 bài 7: tỉ lệ thức với giải mã chi tiết, cụ thể theo khung lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7 bài tỉ lệ thức


Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 7 trang 24: Từ những tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

*

Lời giải

Ta có:

*

⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ trọng thức

*

⇒ Hai tỉ số này sẽ không lập được tỉ trọng thức

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 25: bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thành phần thức

*

ta rất có thể suy ra ad=bc không?

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 7 trang 25: bằng phương pháp tương tự, từ đẳng thức


*

ta có thể suy ra tỉ lệ thành phần thức a/b=c/d không?

Lời giải

*

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): nắm tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*

Lời giải:

a) 1,2 : 3,24 = 120 : 324 = 10 : 27

*

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong những tỉ số dưới đây rồi lập những tỉ lệ thức

*

Lời giải:

Ta có:

*

Nên ta được các tỉ lệ thức cân nhau là:

*

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): tìm x trong các tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*

b) -0,52 

*
 =-9,36 : 16,38

=> -0,52 .16,38 = x.(-9,36)

=> x = -8,5176 : (-9,36) = 0,91

*

=> 34 : 23 = x: 1,61

=> 23x = 34.1,61

=> x = 54,74 : 23 =2,38

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ lệ thức hoàn toàn có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) những tỉ lệ thức bao gồm từ đẳng thức 6,63 = 9.42 là

*

b) các tỉ lệ thức trường đoản cú đẳng thức 0,24.1,61 = 0,84.0,46 là

*

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ trọng thức hoàn toàn có thể được từ tỉ trọng thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Từ những tỉ số sau đây rất có thể lập được tỉ trọng thức không

a) 3,5 : 5,25 với 14 : 21

*

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Lời giải:

Sử dụng đặc điểm 2 để kiểm tra

a) Ta bao gồm 3,5.21 = 73,5 với 5,25.14 = 73,5 yêu cầu 3,5.21 = 5,25.14

*

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): search tên của một tác phẩm lừng danh của Hưng Đạo Vương è Quốc Tuấn. Điền số tương thích vào các ô vuông bên dưới đây, kế tiếp viết các chữ tương ứng với các số tìm kiếm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ hiểu rằng tên một tác phẩm lừng danh của Hưng Đạo Vương nai lưng Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị nhân vật của dân tộc ta đôi khi là danh nhân quân sự thế giới.

*

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng đặc điểm tỉ lệ thức nhằm tìm số còn sót lại trong ô vuông)

*

*

Vậy tên tác phẩm khét tiếng của Hưng Đạo Vương nai lưng Quốc Tuấn là BINH THƯ YẾU LƯỢC.

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập toàn bộ các tỉ lệ thức hoàn toàn có thể được từ tư số sau

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8.

Lời giải:

Ta bao gồm 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

*

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ trọng thức

với a, b, c, d ≠0 ta hoàn toàn có thể suy ra

*

Lời giải:

Từ tỉ trọng thức

suy ra ad = bc.

Xem thêm: Học Online Lớp 12 - Học Trực Tuyến Lớp 12

Từ kia (áp dụng giải pháp nhân chéo) ta suy ra:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy lựa chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

*

(Rút gọn bằng cách xóa dồn phần phân số ở hai hỗn số, giữ giàng phần nguyên là được kết quả)