Bài tập Toán lớp 6: đồ vật tự thực hiện các phép tính mang đến những kiến thức kim chỉ nan trọng tâm, cùng những dạng bài bác tập tương ứng cho các em ôn tập, củng cố kĩ năng giải Toán của chính bản thân mình thật tốt.

Bạn đang xem: Toán 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Nhờ đó, những em đang chuẩn bị cho những bài thi thân học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6 thiệt tốt. Sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu mời các bạn cùng xem thêm và girbakalim.net tài liệu trên đây.


Lý thuyết trang bị tự triển khai các phép tính

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

- giả dụ phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái thanh lịch phải.


- giả dụ phép tính bao gồm cả cộng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, sau cuối đến cộng trừ.

Lũy quá → nhân và phân chia → cùng và trừ.

2. Đối cùng với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo thứ tự:

( ) →< > →

Các dạng toán Thứ tự thực hiện các phép tính

Dạng 1: thực hiện phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng vật dụng tự triển khai phép tính

Ví dụ:

a)

*

b)

*

Dạng 2: kiếm tìm x

Phương pháp: làm rõ mối quan hệ nam nữ giữa các số hạng vào một tổng, những thừa số trong một tích,...


Ví dụ: kiếm tìm x biết

*

Ta có:

*

Bài tập sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính

Bài toán 1: triển khai phép tính.


a. 5 . 22– 18 : 32

c. 17 . 85 + 15 . 17 – 120

e) 75 – ( 3.52– 4.23)

g) 150 + 50 : 5 - 2.32


b) 23 . 17 – 23 . 14

d) 20 – < 30 – (5 – 1)2>

f) 2.52+ 3: 710 – 54: 33

h) 5.32– 32 : 42


Bài toán 2: thực hiện phép tính.


a. 27 . 75 + 25 . 27 – 150

c. 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

e. 15 – 25 . 8 : (100 . 2)


b. 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

d. 18 : 3 +182 + 3.(51 : 17)

f. 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8


Bài toán 3: triển khai phép tính.


a. 23– 53 : 52 + 12.22

c) (52001- 52000) : 52000

e) (72005 + 72004) : 72004

g) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)

i) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)

l. <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25


b. <(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50

d. <(7 – 33: 32) : 22 + 99> – 100

f. 27: 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25

h. (35. 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7

k. 32.<(52– 3) : 11> – 24 + 2.103


Bài toán 4: search số tự nhiên x, biết.


a. 70 – 5.(x – 3) = 45

c. 130 – (100 + x) = 25

e. 175 + (30 – x) = 200

l. (x + 12) + 22 = 92

k. 95 – 5(x + 2) = 45

g) 10 + 2x = 45: 43


b. 12 + (5 + x) = 20

d) 15x – 133 = 17

f) 155 – 10(x + 1) = 55

h) 6(x + 23) + 40 = 100

n) 22.(x + 32) – 5 = 55


Bài toán 5 : kiếm tìm x, biết.


a) 22+ (x + 3) = 52

b) 23+ (x – 32) = 53 - 43

c) 4(x – 5) – 23= 24.3

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

e) 72– 7(13 – x) = 14


f) 5x – 52 = 10

g) 9x – 2.32 = 34

h) 10x + 22.5 = 102

k) 125 – 5(4 + x) = 15

l) 26 + (5 + x) = 34


Bài toán 6 : tìm x, biết.

Xem thêm: Cùng Thử Sức Với Đề Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Toán 2017, Cùng Thử Sức Với Đề Thi Cuối Năm Toán Lớp 9


a) 15 : (x + 2) = 3

b) đôi mươi : (1 + x) = 2

c) 240 : (x – 5) = 22.52– 20

d) 96 - 3(x + 1) = 42


e) 5(x + 35) = 515

f) 12x - 33 = 32. 33

g) 541 + (218 - x) = 73

h) 1230 : 3(x - 20) = 10


...............


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
girbakalim.net
58
Lượt tải: 3.054 Lượt xem: 47.211 Dung lượng: 131,9 KB
Liên kết cài về

Link girbakalim.net chính thức:

bài xích tập Toán lớp 6: máy tự tiến hành các phép tính girbakalim.net Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA