Bài viết này, girbakalim.net sẽ chia sẻ với các bạn những lý thuyết quan trọng đặc biệt phần số lượng giới hạn của dãy số, kèm những công thức tính toán, những bài bác tập số lượng giới hạn dãy số có lời giải chi tiết, giúp bạn thuận tiện nắm vững vàng phần kỹ năng và kiến thức này!


Contents

1 định hướng giới hạn của dãy số2 những dạng bài xích tập về số lượng giới hạn dãy số tất cả lời giải3 Dạng 4: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Lý thuyết giới hạn của hàng số

Dãy số có giới hạn 0

Dãy số (un ) có giới hạn bằng 0, Kí hiệu: lim (un ) = 0 hay lim un = 0, nếu như với mỗi số dương nhỏ dại tùy ý mang đến trước, các số hạng của dãy số, tính từ lúc một số hạng nào đó trở đi, đều phải sở hữu giá trị tuyệt đối nhỏ dại hơn số dương đó.

Hay: lim un = 0 trường hợp un tất cả thể bé dại hơn một trong những dương nhỏ xíu tùy ý, tính từ lúc số hạng nào kia trở đi.

Hoặc lim un = 0 ⇔ ∀ ε > 0  nhỏ dại tùy ý, luôn luôn tồn tại số tự nhiên và thoải mái n0 làm sao cho |un| >ε ∀ n > n0

Tính chất: 

*

Định lý: Cho 2 dãy số un, vn:

*

Dãy số có số lượng giới hạn hữu hạn

Định nghĩa: Dãy số (un ) có giới hạn là số thực L, ký hiệu: lim (un ) = L nếu lim (un – L) = 0

lim (un ) = L ⇔ (un – L) = 0

Các định lý: 

Cho (un ) nhưng un = c, ∀n: lim un = c

*

Dãy số (un ) tăng cùng bị chặn trên thì bao gồm giới hạnDãy số (vn ) giảm và bị ngăn dưới thì tất cả giới hạn

Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

*

Dãy số có số lượng giới hạn vô cực

Dãy số có số lượng giới hạn +∞

Dãy số có giới hạn (un ), cam kết hiệu lim un = + ∞, nếu với tất cả số dương tùy ý mang lại trước, rất nhiều số hạng của dãy số, tính từ lúc số hạng nào kia trở đi, đều to hơn số dương đó

Hệ quả:

*

Dãy số có giới hạn – ∞

Dãy số có số lượng giới hạn (un ), cam kết hiệu lim un = – ∞, nếu với đa số số âm tùy ý cho trước, đông đảo số hạng của hàng số, kể từ số hạng nào đó trở đi, đều bé dại hơn số âm đó

Các nguyên tắc tìm số lượng giới hạn vô cực 

Quy tắc nhân 

*

Quy tắc chia

*

Các dạng bài tập về số lượng giới hạn dãy số tất cả lời giải

Dạng 1: Tìm giới hạn của dãy số

Phương pháp giải: sử dụng định nghĩa, đặc điểm và những định lý về số lượng giới hạn của hàng số

*

*

Dạng 3: minh chứng lim un tồn tại

Phương pháp giải: sử dụng định lý

Dãy số (un ) tăng với bị ngăn trên thì gồm giới hạnDãy số (vn ) sút và bị chặn dưới thì bao gồm giới hạn

*

Dạng 4: Tính tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn

*

Dạng 5: Tìm giới hạn vô cực

Phương pháp giải: sử dụng quy tắc tìm số lượng giới hạn vô cực

*

*

Trên đây là những share về số lượng giới hạn của dãy số kèm đầy đủ dạng bài xích tập, ví dụ có giải mã cho từng trường hơp. Hy vọng qua những share này, các bạn sẽ dễ dàng giải được các bài tập về số lượng giới hạn dãy số.