Chú ý :(overrightarrowi^2=overrightarrowj^2=1;overrightarrowioverrightarrowj=0)

2- Toạ độ của vectơ, của một điểm :

(overrightarrowa=a_1overrightarrowi+a_2overrightarrowjLeftrightarrow overrightarrowa=left ( a_1 ;a_2 ight ))

(overrightarrowOM=xoverrightarrowi+yoverrightarrowjLeftrightarrow overrightarrowOM=left ( x;y ight );M(x;y))

3- Các phép toán véc tơ :

 Cho :(overrightarrowa=left ( a_1 ;a_2 ight ))(overrightarrowb=left ( b_1 ;b_2 ight ))

*
*
*

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - coi ngay
Bạn đang xem: Tọa độ vectơ

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được ân cần


nội dung bài viết mới độc nhất vô nhị


*

Gửi bài tập - tất cả ngay lời giải!


Xem thêm: Câu Đố Về Con Bướm - Cho Trẻ Mầm Non Có Đáp Án

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước 2021