Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi thay đổi số là nhị trong các cách thức tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới dấu tích phân chứa 2 nhiều loại hàm số khác nhau trong 4 các loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng đều có khi phương pháp này được dùng trong các bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện những hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề cạnh tranh như chúng ta tưởng cần không nào. Hãy nỗ lực chắc “thần chú” và bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.