Bạn đang mày mò về phương pháp tính thể tích của các hình thpt CHUYÊN LAM SƠN xin gởi đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp với thể tích khối lăng trụ chúng ta đón xem để ứng dụng giải bài bác tập xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Tính thể tích khối nón


1. Giải pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong đó r là bán kính mặt đáy, h là chiều cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn và lấy quý giá của π là 3,14. Hình nón thường gặp gỡ nhất có mặt đáy là hình tròn. Khi đó nếu r là cung cấp kính hình tròn trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích dưới mặt đáy nhân với độ cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Phương thức chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức V=1/3.S.h các bạn cũng có thể ứng dụng nó.

1. Biện pháp tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( tức là khoảng bí quyết giữa 2 mặt phẳng đựng 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong những số đó B là thể tích đấy với h là chiều cao. Nói theo một cách khác thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> nếu như một hình tròn trụ tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong những số ấy a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> công thức tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích khía cạnh cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 A Closer Look 2 Trang 29, Tiếng Anh 6 Mới Unit 9: A Closer Look 2

Chúc chúng ta học thật tốt bộ môn toán này nhé.