Khi tính lương theo hệ số lương, thâm nám niên công tác là giữa những yếu tố quan liêu trọng. Thuộc girbakalim.net mày mò cách tính rạm niên công tác nhanh lẹ và đúng chuẩn dưới đây.Bạn đã xem: công thức tính thâm niên trong excel

Sử dụng hàm DATEDIF nhằm tính thâm niên công tác

Để tính thâm niên công tác làm việc trên bảng tính Excel, ta thực hiện hàm DATEDIF. Hàm này khi thực hiện sẽ trả về cực hiếm là số ngày (hoặc số năm, số tháng) giữa hai khoảng chừng thời gian. Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

 DATEDIF(Firstdate, Enddate, Option)

Trong đó:

Firstdate là ngày bắt đầu của khoảng thời hạn cần tính toán.

Bạn đang xem: Tính thâm niên trong excel

– Enddate là ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán.

Option: quyết định tác dụng tính toán đang trả về theo số ngày, tháng giỏi năm. Có có các tùy chọn sau:

“d”: trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.“m”: trả về số tháng giữa hai khoảng thời gian (chỉ mang phần nguyên).“y”: trả về số năm giữa hai khoảng thời gian (chỉ lấy phần nguyên).“yd”: trả về số ngày lẻ của năm giữa hai khoảng chừng thời gian.“ym”: trả về số tháng lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian.“md”: trả về số ngày lẻ của tháng giữa hai khoảng thời hạn (số ngày chưa tròn tháng).

Hướng dẫn tính thâm niên công tác

Ví dụ: ta nên tính rạm niên công tác của những nhân viên bên dưới bảng tính sau:


*

Tại ô C3 của bảng tính, bạn nhập phương pháp tính như sau, sau đó ấn Enter:

=DATEDIF(B3,TODAY(),"y")&" năm "&DATEDIF(B3,TODAY(),"ym")&" tháng "&DATEDIF(B3,TODAY(),"md")&" ngày"


*

Trong phương pháp trên:

C3: là ô thứ nhất trong cột “Thâm niên công tác” tương ứng với thâm nám niên của người đầu tiên trong bảng tính.

B3: là ô cất giá trị “Ngày vào công ty” của nhân viên trước tiên trong bảng tính.

Sau khi ấn ENTER kết trái trả về sẽ chi tiết đến ngày, tháng, năm như sau:


*

Sau kia bạn xào luộc công thức để tính rạm niên cho tổng thể nhân viên có trong bảng tính. Tác dụng nhận được như bảng dưới.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Theo 4 Chuyên Đề Lớn


*

Trên đấy là cách tính thâm niên công tác hối hả và thuận tiện trên Excel. Mời chúng ta đọc tìm hiểu thêm và áp dụng. Chúc chúng ta thành công.