Định nghĩa pH là gì? Độ pH của các chất? phương pháp đường chéo tính pH? phương pháp tính độ pH của dung dịch axit, bazo? các dạng bài bác tập tính pH dung dịch?… Trong nội dung bài viết dưới đây, girbakalim.net sẽ giúp đỡ bạn tổng hòa hợp những kiến thức về công ty đề phương pháp tính pH, thuộc theo dõi nhé!


Mục lục

3 phương thức tính pH4 bí quyết tính cấp tốc pH của những chất5 Phân loại và phương pháp tính pH của các dung dịch

Định nghĩa pH là gì? Thang pH

pH được biết đến là chỉ số đo hoạt động (hoạt độ) của các ion Hiđro.Mặc dù pH không có đơn vị đo, mặc dù thế thì nó chưa phải là thang đo ngẫu nhiên, số đo hiện ra từ định nghĩa dựa vào độ buổi giao lưu của các ion Hiđro vào dung dịch.

Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch

*


Công thức tính pH

Công thức nhằm tính pH là:

(pH = -lg )

() thể hiện hoạt độ của các ion (H^+) (hay đúng chuẩn hơn là (), tức các ion hiđronium), được đo theo mol bên trên lít (còn điện thoại tư vấn là phân tử gam). Trong những dung dịch loãng (như nước sông giỏi từ vòi vĩnh nước) thì hoạt độ xấp xỉ bằng mật độ của ion (H^+).Lg biểu hiện lôgarit cơ số 10, và cho nên pH được có mang là thang đo lôgarit của tính axít.(=10^-14)

Phương pháp tính pH

Đối với axit, bazo mạnh

Phương pháp tính độ pH cùng với axit bazo mạnhTính nồng độ (H^+/OH^-)Áp dụng công thức tính pH: (pH = -lg )Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ (OH^-)

(Rightarrow pOH Rightarrow pH = 14 – pOH)

Đối cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp tính độ pH cùng với axit bazo yếuTương tự như axit mạnh.Sử dụng phối kết hợp công thức tính độ điện ly (alpha), hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: (K_a,, K_b)Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan ((n_o))

(alpha = fracnn_o)

hay: (alpha = fracCC_o)

Hằng số phân li axit: (HA Leftrightarrow H^+ + A^-)

(K_a = frac.) ( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

Hằng số phân li bazo: (BOH Leftrightarrow B^+ + OH^-)

(K_b = frac.) (chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Công thức tính nhanh pH của các chất

Cách tính pH của dung dịch axit yếu ớt HA 

(pH = -frac12(log K_a + log C_a) = -log (alpha .C_a))

với:

(alpha) là độ năng lượng điện li(K_a) : hằng số phân li của axit(C_a) : mật độ mol/l của axit

Cách tính pH của hỗn hợp bazơ yếu ớt BOH

(pH = 14 + frac12(log K_b + log C_b))

với

(K_b) : hằng số phân li của bazơ(C_b) : độ đậm đặc mol/l của bazơ

Cách tính pH của hỗn hợp axit yếu đuối HA cùng muối NaA

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Với:

(C_a): nồng độ mol/l của axit(C_m) : độ đậm đặc mol/l của muối

Cách tính pH của dung dịch đệm

Dung dịch đệm được quan niệm là dung dịch chứa một các thành phần hỗn hợp của axit yếu với bazơ liên hợp với nó hoặc các thành phần hỗn hợp của bazơ yếu với axit liên hợp. Một lếu láo hợp do đó sẽ có công dụng chống lại mọi thay đổi pH vì chưng một lượng nhỏ tuổi của axit, hoặc bazơ được cấp dưỡng hỗn hợp.

*

Phân các loại và cách tính pH của các dung dịch

Nhìn chung hoàn toàn có thể chia bài tập tính pH thành 2 nhiều loại lớn:

Bài thói quen pH của các dung dịch không có phản ứng xảy ra.Bài tập tính pH của những dung dịch có phản ứng xảy ra.

Bài tập tính pH của những dung dịch không tồn tại phản ứng xảy ra

Dựa vào các triết lý trên đây, ta có các dạng bài tập về cách tính pH như sau:

Tính pH của dung dịch axit mạnh.Tính pH của dung dịch bazơ mạnh.Tính pH của dung dịch axit, bazơ yếu đơn.Tính pH của hỗn hợp axit bạo gan và axit yếu; bazơ mạnh mẽ và bazơ yếu.Tính pH trong hỗn hợp Axit, bazơ yếu nhiều chức.Tính pH của hỗn hợp đệm.Tính pH của hỗn hợp muối.

*

*

Bài thói quen pH thu được vị phản ứng thân 2 dung dịch

pH của hỗn hợp tạo bởi vì phản ứng của axit mạnh mẽ và bazơ mạnh

Cách giải

*

pH của dung dịch tạo thành do bội phản ứng của axit khỏe mạnh và bazơ yếu

Cách giải

Nếu lượng axit mạnh lớn hơn lượng bazơ yếu ớt thì tính pH theo công thức của dung dịch các thành phần hỗn hợp axit mạnh- axit yếu.Nếu lượng axit nhỏ dại hơn lượng bazơ thì tính pH theo bí quyết của dung dịchhỗn hợp dung dịch bazơ yếu cùng axit yếu – hỗn hợp đệm.Nếu lượng axit bằng lượng bazơ thì tạo ra dung dịch là axit yếu đuối (liên hợp).pH của dung dịch tạo ra axit yếu với bazơ mạnh

Cách giải

Nếu lượng axit yếu to hơn lượng bazơ bạo phổi thì tính pH theo bí quyết của dung dịch hỗn hợp hai axit yếu.Nếu lượng axit yếu ít hơn lượng bazơ táo bạo thì tính pH theo bí quyết của dung dịch hỗn hợp bazơ to gan và bazơ yếuNếu lượng axit yếu bằng lượng bazơ khỏe mạnh thì tính pH theo bí quyết của hỗn hợp bazơ yếu đuối (liên hợp).pH của dung dịch chế tạo axit yếu với bazơ yếu

Cách giải

Nếu lượng axit yếu to hơn lượng bazơ yếu hèn thì tạo thành dung dịch 2 axit yếu. Nếu như lượng axit yếu ít hơn lượng bazơ thì tạo thành dung dịch hỗn hợp 2 bazơ yếuNếu lượng axit yếu bởi lượng bazơ thì tạo thành dung dịch gần như là trung tính.

Tìm hiểu phương thức đường chéo cánh tính pH

*

*

*

Một số dạng bài xích tập về kiểu cách tính pH

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch (H_2SO_4) 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Xem thêm: Nêu Tính Chất Của Các Đường Đồng Quy Trong Toán Học Là Gì ? Đồng Quy Là Gì

Cách giải:

Số mol HCl là

(n_HCl = frac10.7,3100.36,5 = 0,02, (mol))

Số mol (H_2SO_4) là

(n_H_2SO_4 = frac20.4,9100.98 = 0,01, (mol))

*

Tổng số mol (H^+) là

(n_H^+ = 0,02 + 0,02 = 0,04, mol)

(C_M, H^+ = frac0,040,1 = 0,4, M)

(Rightarrow pH = 0,4)

Bài 2: Tính pH của dd (NH_3) 0,1M, biết (K_b) của (NH_3 = 1,8.10^-5) và bỏ qua sự phân li của nước.

Cách giải:(K_b = fracx^2(0,1-x)= 1,8.10^-5)

(Rightarrow x = 1,34.10^-3)

(Rightarrow) pOH = 2,87

(Rightarrow) pH = 11,13

Bài 3: Tính pH của dd (CH_3COONa) 0,5M; biết (K_b) của (CH3COO^- = 5,71.10^-10) và làm lơ sự phân li của nước

Cách giải:

(K_a = fracx^2(0,5-x) = 5,71.10^-10)

(Rightarrow x = 1,68.10^-5)

(Rightarrow) pOH = 4,77

(Rightarrow) pH = 9,23

Như vậy, nội dung bài viết trên trên đây của girbakalim.net đã giúp đỡ bạn khái quát lác về chăm đề phương pháp tính pH tương tự như trả lời các câu hỏi như: định nghĩa pH là gì? phương thức đường chéo cánh tính pH? cách tính độ pH của hỗn hợp axit, bazo?… mong muốn những kỹ năng trong bài viết sẽ giúp cho bạn nắm chắc phương pháp tính pH của dung dịch. Chúc bạn luôn học tốt!