* Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam hóa học tan bao gồm trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Tính nồng độ dung dịch


Công thức: $C\%=fracm_ctm_dd.100\%$

Trong kia : C% : nồng độ xác suất của dung dịch (%)

mct : trọng lượng chất rã (gam)

mdd : cân nặng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan  


Từ bí quyết tính độ đậm đặc phần trăm, ta suy ra những công thức sau:

- bí quyết tính khối lượng dung dịch: $m_dd=fracm_ct.100\%C\%$

- phương pháp tính cân nặng chất tan: $m_ct=fracm_dd.C\%100\%$

Ví dụ 1: Hoà tung 10 gam mặt đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được.

Giải:

Khối lượng chất tan là: mct = 10 gam

Khối lượng hỗn hợp thu được là: mdd = mdm + mct = 40 + 10 = 50 gam

Áp dụng công thức: $C\%=fracm_ctm_dd.100\%=frac1050.100\%=20\%$

II. Nồng độ mol của dung dịch (CM)

* mật độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết thêm số mol hóa học tan gồm trong một lít dung dịch.


Công thức tính:  $C_M=fracnV_dd$

Trong đó: cm là mật độ mol (mol/lit)

n là số mol chất tan (mol)

Vdd là thể tích hỗn hợp (lit)


- những công thức được suy ra từ bí quyết tính độ đậm đặc mol của dung dịch:

+ cách làm tính số mol chất tan: n = CM . V

+ bí quyết tính thể tích dung dịch: $V_dd=fracnC_M$ 

Ví dụ: Tính khối lượng H2SO4 có vào 50 ml hỗn hợp H2SO4 2M

Giải:

Số mol H2SO4 có trong dung dịch H2SO4 2M là: $n_H_2SO_4$ = CM . V = 2 . 0,05 = 0,1 mol

=> khối lượng H2SO4 là: $m_H_2SO_4$ = n . M = 0,1.98 = 9,8 gam


* Công thức biến hóa giữa nồng độ tỷ lệ và mật độ mol:

Công thức tính độ đậm đặc phần trăm: $C\%=fracm_ctm_dd.100\%$ (1)

Khối lượng dung dịch được xem theo công thức: mdd = Ddd . V

với Ddd là cân nặng riêng của dung dịch (gam/lít) ; V là thể tích của dung dịch (lít)

Khối lượng hóa học tan là: mct = n . M

Thay vào (1) ta có: $C\%=fracn.MD_dd.V.100\%=fracnV.fracMD_dd.100\%$

Mà $C_M=fracnV$ => $C\%=fracC_M.MD_dd.100\%$

=> phương pháp chuyển từ nồng độ phần trăm sang độ đậm đặc mol: $C_M=fracC\%.D_ddM.100\%$

Lưu ý: Công thức tính này lấy đơn vị của Ddd là gam/lít, thường các đầu bài bác cho đơn vị của Ddd là gam/ml bắt buộc ta đề nghị đổi lại đơn vị chức năng để áp dụng công thức.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Hình Học Không Gian 11, Lý Thuyết Hình Học Không Gian 11

Sơ đồ tứ duy: độ đậm đặc dung dịch

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp girbakalim.net


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng girbakalim.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.