Tính giá bán trị những lũy vượt sau:a) (2^3,2^4,2^5,2^6,2^7,2^8,2^9,2^10;)

b) (3^2,3^3,3^4,3^5;)

c) (4^2,4^3,4^4;)

d) (5^2,5^3,5^4;)

e) (6^2,6^3,6^4)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lũy quá bậc (n) của (a) là tích của (n) vượt số bằng nhau, mỗi thừa số bởi (a): (a^n = underbrace a.a.,....a_ extn vượt số,,,,left( n e 0 ight))


Lời giải bỏ ra tiết

a) (2^3 = 2.2.2 = 8);

(2^4 = 2^3.2 = 8.2 = 16);

(2^5 = 2^4.2 = 16.2 = 32);

(2^6 = 2^5.2 = 32.2 = 64);

(2^7 = 2^6.2 = 64.2 = 128);

(2^8 = 2^7.2 = 128.2 = 256);

(2^9 = 2^8.2 = 256.2 = 512);

(2^10 = 2^9.2 = 512.2 = 1024)

b) (3^2 = 3.3 = 9);

(3^3 = 3^2.3 = 9.3 = 27);

(3^4 = 3^3.3 = 27.3 = 81);

(3^5 = 3^4.3 = 81.3 = 243).

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau

c) (4^2 = 4.4 = 16);

(4^3 = 4^2.4 = 16.4 = 64);

(4^4 = 4^3.4 = 64.4 = 256).

d) (5^2 = 5.5 = 25);

(5^3 = 5^2.5 = 25.5 = 125);

(5^4 = 5^3.5 = 125.5 = 625).

e) (6^2 = 6.6 = 36);

(6^3 = 6^2.6 = 36.6 = 216);

(6^4 = 6^3.6 = 216.6 = 1296).

Xem thêm: Danh Sách 36 Trường Đại Học Công Lập Ở Hà Nội, Các Trường Đại Học Công Lập Ở Tp

girbakalim.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 755 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp girbakalim.net


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng girbakalim.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.