2 phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật2.4 một số Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng chính là đường bao quanh toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này vận dụng mối đối sánh giữa hai công thức tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Bí quyết tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta bao gồm tổng của chiều rộng cùng chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tích của số đo chiều rộng với chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x đôi mươi = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp đối chiếu, từ (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng với chiều dài là 29 m, đem đối chiếu với công dụng cặp số đo chiều rộng với chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 thỏa mãn yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều nhiều năm là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi vẫn là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tra cứu chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của miếng vườn phần đa là rất nhiều số từ bỏ nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng lớn nên hoàn toàn có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều dài của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều lâu năm thì diện tích s giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 14 m. Nếu chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó biến đổi hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng lớn thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông vắn đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng gấp đôi chiều lâu năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật với một hình vuông có chu vi đều bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật có chu vi gấp hai chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm hai lần chiều rộng nhát chiều nhiều năm 6cm, dẫu vậy chiều dài lại hèn năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng nhát chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Xem thêm: Humanoid Là Gì - Nghĩa Của Từ Humanoid

b. Hãy chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật bắt đầu đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được tạo thành hai phần vì chưng một đoạn thẳng tuy vậy song cùng với chiều rộng thế nào cho phần thứ nhất là một hình vuông, phần sản phẩm công nghệ hai là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?