Anken là hidrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử có link đôi C=C làm mất đi màu Brom cùng thuốc tím KMnO4. Các anken được ứng dụng nhiều trong công nghiệp tổng vừa lòng polime và những hoá hóa học hữu cơ khác.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học đặc trưng của anken là


Trước đây những em đang được reviews về Etilen CH2=CH2 đây đó là 1 giữa những hợp hóa học trong hàng Anken. Vậy Anken là gì? có đặc điểm hoá học tập và tính chất vật lý đặc trưng nào? được điều chế cùng ứng dụng ra sao trong đời sống, chúng ta cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới đây.


I. AnKen là gì? Công thức cấu tạo và bí quyết gọi thương hiệu Anken

1. Anken là gì?

- Anken là đông đảo Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử tất cả chứa link đôi C=C, gồm công thức phân tử bao quát là: CnH2n (n≥2).

- Hợp hóa học trong dãy Anken gồm công thức dễ dàng và đơn giản nhất là Etilen:CH2=CH2

*
Mô hình cấu tạo phân tử của Etilen C2H4

2. Tên thường gọi của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan tất cả cùng nguyên tử những bon thay đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên vậy thế: Gọi tên theo cách sau

+ chọn mạch đó là mạch C lâu năm nhất bao gồm chứa links đôi

+ Đánh số C mạch bao gồm từ phía gần liên kết đôi hơn.

 Cách phát âm tên : địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh – thương hiệu C mạch thiết yếu – vị trí liên kết đôi – en

 Ví dụ:  

*
 : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. đặc thù vật lý của Anken

- Ở đk thường, anken từ C2 đến C4 là hóa học khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng tan tăng theo trọng lượng mol phân tử, các anken đều khối lượng nhẹ hơn nước.

- Anken là hồ hết chất ko màu hoà tan xuất sắc trong dầu mỡ chảy xệ và phần nhiều không rã trong nước.

III. đặc thù hoá học của Anken

- Trong phân tử anken có link đôi π, liên kết này yếu bền (so với liên kết đơn σ) phải Anken có tính chất đặc trưng là thâm nhập phản ứng cộng, trùng hợp và oxi hóa.

1. Anken bội nghịch ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cộng hợp halogen (Cl2 , Br2)

- Etilen phản ứng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất đi màu hỗn hợp brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* thừa nhận xét: hỗn hợp brom là thuốc thử dùng để làm nhận biết etilen và anken nói chung. Nấc độ phản bội ứng của halogen sút dần từ bỏ Cl2, Br2, I2.

3. Làm phản ứng cộng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- giữ ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ tạo nên ra láo lếu hợp thành phầm có thành phầm chính và sản phẩm phụ (clo núm vào những vị trí khác nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* lưu lại ý:

- Theo dãy HCl, HBr, HI bội phản ứng dễ dàng dần.

- phản nghịch ứng cùng HX vào anken bất đối tạo nên hỗn đúng theo 2 sản phẩm.

- Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng HX sẽ tuân theo nguyên tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu tiến hành phản ứng cộng HBr vào anken gồm xúc tác peoxit thì thành phầm chính lại ngược phép tắc Maccopnhicop.

* phép tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong phản bội ứng cùng HX vào links bội, nguyên tử H ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc tốt hơn, còn nguyên tử hay team nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, gồm axit loãng xúc tác)

- làm phản ứng cùng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

- các đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* lưu ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng khi cộng H2O cũng tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp: nhóm - OH gắn thêm vào C bậc cao.

5. Bội phản ứng trùng đúng theo của Anken

- Khi tất cả xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen giỏi PE) 

nCH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen giỏi PP)

 - Sơ đồ dùng phản ứng trùng hợp: nA  (B)n 

 - làm phản ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tương tự như nhau sản xuất thành phân tử bự (hợp hóa học cao phân tử).

6. Làm phản ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản ứng lão hóa không hoàn toàn

- chế tác thành ancol đa chức tất cả 2 nhóm -OH hoặc đứt mạch C nơi nối đôi chế tạo ra thành anđehit hoặc axit. 

- Anken làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát: 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* dấn xét: Anken làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím nên có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận ra anken.

- riêng CH2=CH2 còn tất cả phản ứng thoái hóa không trọn vẹn tạo CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken phản nghịch ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* lưu lại ý: Đặc điểm bội nghịch ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong chống thí nghiệm

- bóc nước trường đoản cú ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát: 

CnH2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken trong công nghiệp

- Thu từ nguồn khí sản xuất dầu mỏ.

- tách H2 khỏi ankan:

 CnH2n+2

*
 CnH2n + H­2

- tách bóc HX trường đoản cú dẫn xuất CnH2n+1X:

 CnH2n+1X + NaOH

*
 CnH2n + NaX + H2O

(trong 2 phản bội ứng tách này cần chăm chú quy tắc tách bóc Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH cùng -X được ưu tiên bóc tách cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- bóc tách X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen đính với 2 nguyên tử C nằm cạnh sát nhau):

 CnH2nX2 + Zn 

*
CnH2n + ZnBr2

- cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken hay được dùng để làm sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và các chất khác.

- Để trùng hòa hợp polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được sử dụng làm quả mau chín.

V. Bài tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken cùng với ankan về sệt điểm kết cấu và đặc thù hóa học. Mang đến thí dụ minh họa.

* giải mã bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

- Về đặc điểm cấu tạo: không giống với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ, phân tử anken còn tồn tại chứa 1 liên kết π nhát bền, dễ gẫy.

- cho nên về đặc thù hóa học có phần khác với ankan (ankan có phản ứng cầm là sệt trưng), anken mang đến phản ứng cộng là phản ứng sệt trưng.

Xem thêm: Thế Nào Là Phản Xạ Toàn Phần Lớp 11: Lý Thuyết Và Bài Tập Vận Dụng

Ví dụ:

C2H4 + H2 

*
 C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

- ngoài ra anken còn mang đến phản ứng trùng hợp, bội nghịch ứng làm mất đi màu dung dịch với thuốc tím.