Hóa 9 bài tính chất hoá học của kim loại: lý thuyết trọng tâm, giải bài bác tập sách giáo khoa đặc điểm hoá học của kim loại: giúp học viên nắm vững kỹ năng ngắn gọn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại - hóa 9


b) công dụng với phi kim khác (Cl,S,...): những kim loại công dụng với những phi kim, sản xuất thành muối.

2Na + Cl2 (xrightarrowt^o) 2 NaCl

*

2. Tính năng với hỗn hợp axit

Nhiều kim loại chức năng với dung dịch axit (HCl,...) sản xuất thành muối cùng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Kim loại chuyển động mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,...) chức năng với muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn, sinh sản thành muối và kim loại mới.

Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp giải bài bác tập nhúng thanh sắt kẽm kim loại A vào dung dịch muối của kim loại B bao gồm sự tăng giảm khối lượng:

Khi nhúng thanh sắt kẽm kim loại A vào dung dịch muối của kim loại B, nếu B bị đẩy không còn và phụ thuộc vào thanh kim loại A, trọng lượng của thanh kim loại có thể tăng hoặc giảm.

- Nếu sau thời điểm nhúng, đề bài bác cho trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng thì:

Độ tăng trọng lượng thanh = m sắt kẽm kim loại B dính – m sắt kẽm kim loại A tan

- Nếu sau thời điểm nhúng, đề bài xích cho trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại giảm thì:

Độ giảm cân nặng thanh = m sắt kẽm kim loại A tung – m sắt kẽm kim loại B bám

Khi đó:

+ call x là số mol của sắt kẽm kim loại A gia nhập phản ứng.

+ dựa vào đề bài, khẳng định độ tăng giảm trọng lượng của thanh kim loại.

+ tìm kiếm x.

Một số công thức nên lưu ý:

m hỗn hợp sau làm phản ứng = m các chất thuở đầu – m kết tủa (nếu có) – m bay hơi (nếu có).

C% = mct.100%/mdd

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 51 SGK Hoá học 9)

Kim loại tất cả những tính chất hóa học tập nào? lấy ví dụ và viết những phương trình hóa học minh họa với kim loại magie.

Hướng dẫn giải:

Kim loại bao gồm những tính chất hóa học chung:

1. Làm phản ứng của sắt kẽm kim loại với phi kim:

2Zn + O2 (xrightarrowt^o) 2ZnO

2. Phản bội ứng của kim loại với dung dịch axit:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

3. Phản ứng của kim loại với hỗn hợp muối:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu.

Bài 2 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Hãy kết thúc các phương trình chất hóa học sau đây:

a) … + HCl → MgCl2 + H2

b) … + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

c) … + … → ZnO

d) … + Cl2 → HgCl2

e) … + S → K2S.

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

Bài 3 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Viết những phương trình hóa học xảy ra giữa những cặp chất sau đây:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

b) Kẽm + dung dịch bội bạc nitrat.

c) Natri + giữ huỳnh.

d) canxi + clo.

Hướng dẫn giải:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

Bài 4 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Dựa vào đặc điểm hoá học tập của kim loại, hãy viết những phương trình hoá học biểu diễn các biến đổi sau phía trên :

*

Hướng dẫn giải:

(1) Mg + Cl2 xrightarrowt^o MgCl2

(2) 2Mg + O2 (xrightarrowt^o) 2MgO

(3) Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag ↓

(5) Mg + S → MgS

Bài 5 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Dự đoán hiện tượng lạ và viết phương trình chất hóa học xảy ra, khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho 1 đinh fe vào trong ống thử đựng dung dịch CuCl2.

c) cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO4.

Hướng dẫn giải:

a) hiện tại tượng: sắt cháy sáng trong khí Cl2 và tất cả khói gray clolor đỏ sinh sản thành.

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^o) 2FeCl3

b) hỗn hợp CuCl2 bay màu xanh, kim loại red color bám vào đinh sắt.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Zn tan dần, hỗn hợp CuSO4 phai màu xanh, kim loại màu đỏ bám vào viên kẽm.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Bài 6 (trang 51 SGK Hoá học 9)

Ngâm một lá kẽm trong đôi mươi g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho tới khi kẽm ko tan được nữa. Tính trọng lượng kẽm vẫn phản ứng với hỗn hợp trên và nồng độ tỷ lệ của dung dịch sau bội nghịch ứng.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g) => nCuSO4 = 0,0125 (mol)

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,0125 (g)

m dd sau phản nghịch ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải hòa = 20,0125 gam.

Nồng độ % hỗn hợp ZnSO4 là:

C% = (2,0125/20,0125).100% = 10,056 (%)

Bài 7 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc đãi nitrat cho tới khi đồng quan yếu tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm cho khô và cân nặng thì thấy cân nặng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy khẳng định nổng độ mol của dung dịch bạc đãi nitrat đã cần sử dụng (giả thiết toàn thể lượng bạc đãi giải phóng dính hết vào lá đồng).

Hướng dẫn giải:

Gọi x là mol kim loại Cu đang phản ứng

Þ 2x.108 – 64x = 1,52 Þ x = 0,01 mol Þ mol AgNO3 đã sử dụng = 0,02 mol.

Xem thêm: Máy Hút Mụn Đầu Đen Có Tốt Không? Việc Sử Dụng

Nồng độ hỗn hợp AgNO3:

CM AgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1 (M)

Trên đây là gợi ý giải bài tập Hóa 9 bài tính chất hoá học tập của kim loại do thầy giáo girbakalim.net trực tiếp soạn theo chương trình mới nhất. Chúc chưng bạn học hành vui vẻ.