Axit sunfuric H2SO4 là 1 trong những axit mạnh, được thực hiện và vận dụng nhiều trong thực tiễn đời sống, đó cũng là trong những axit quan trọng đặc biệt trong chương trình học của những em.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit sunfuric loãng


Vậy axit sunfuric H2SO4 bao gồm những đặc điểm hoá học tập và đặc điểm vật lý nào? Axit sunfuric đặc tất cả tính chât hóa học gì không giống axit sunfuric loãng? bọn họ hãy thuộc tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.


* Trong bài này các em đề nghị nắm vững tính chất hoá học tập sau của axit sunfuric

Tác dụng với sắt kẽm kim loại (trước Hyđro)Tác dụng với oxit bazơTác dụng cùng với bazơTác dụng cùng với phi kimTác dụng với hóa học khử (Fe, FeSO4,...)

Về cụ thể tính hóa học hoá học của axit sunfuric H2SO4 các em tham khảo nội dung bài viết dưới đây

I. Tính chất vật lý của axit sunfuric H2SO4

- Axit sunfuric H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, nặng gấp gấp đôi nước, khó bay hơi và tan vô hạn vào nước.

 - Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước bạo phổi và tỏa nhiều nhiệt nên khi trộn loãng bắt buộc cho thanh nhàn axit đặc vào nước. Nếu làm trái lại sẽ làm nước sôi đột ngột bắn ra bên ngoài kèm theo các giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo.

II. đặc điểm hoá học tập của axit sunfuric H2SO4

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

* H2SO4 loãng là một trong những axit mạnh, có không thiếu thốn các đặc thù hóa học chung của axit:

a) Axit sunfuric loãng làm quỳ tím đưa thành color đỏ.

b) Axit sunfuric lãng chức năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp) + H2↑

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → muối hạt + H2↑

 Ví dụ:  fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* giữ ý:

nH2 = nH2SO4mmuối = mkim loại + mH2SO4 - mH2 = mkim loại + 96nH2

c) Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → muối bột + H2O

 Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* lưu giữ ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)mmuối = moxit + mH2SO4 - mH2O = moxit + 98nH2SO4 - 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O vào oxit)

d) Axit sunfuric loãng công dụng với bazơ → muối + H2O

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → muối hạt + H2O

 Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

- bội phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo ra thành muối bột sunfat.

 Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng tác dụng với muối → muối new (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

- PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

 Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* lưu lại ý: Thường dùng phương pháp tăng giảm cân nặng khi giải bài xích tập về phản nghịch ứng của axit sunfuric với muối.

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4 đặc)

* Số lão hóa của nhưng lưu huỳnh (S) rất có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S tất cả mức lão hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa táo tợn và có tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc công dụng với kim loại

- Thí nghiệm: mang lại mảnh Cu vào ống nghiệm cất H2SO4 đặc 

- hiện nay tượng: dung dịch chuyển sang màu xanh da trời và khí bay ra có mùi sốc.

- Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

- H2SO4 đặc, nóng tác dụng với các kim các loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* giữ ý: 

 - trong những bài tập vận dụng, kim loại tác dụng với axit sunfuric sệt thường chạm chán nhất là sinh sản khí SO2, lúc giải thường áp dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 bội nghịch ứng = 2nSO2mmuối = mkim loại + 96nSO2

 - H2SO4 đặc nguội thụ động (không bội phản ứng) với Al, Fe với Cr.

 - H2SO4 đặc làm phản ứng được với phần lớn các sắt kẽm kim loại (trừ Au với Pt) → muối (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

 - sản phẩm khử của S+6 tùy nằm trong vào độ mạnh của kim loại: sắt kẽm kim loại có tính khử càng bạo dạn thì S+6 bị khử xuống đến mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc chức năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

- PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc tác dụng với các chất khử khác

- PTPƯ: H2SO4 đặc + hóa học khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O 

d) Tính háo nước của axit sunfuric

- Thí nghiệm: mang đến H2SO4 đặc vào ly đựng đường

- Hiện tượng: Đường đưa sang màu black và sôi trào

- Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

III. Bài bác tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1 trang 143 sgk hoá 10: Một thích hợp chất tất cả thành phần theo cân nặng 35,96% S; 62,92 %O với 1,12 %H. đúng theo chất này có công thức chất hóa học là:

A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.

* giải mã bài 1 trang 143 sgk hoá 10:

 Ta gọi bí quyết của hợp hóa học là: HxSyOz

 ⇒ M = (x + 32y + 16z)

 Theo bài xích ra ta có:

 

*
(1)

*
(2)

*
(3)

 Từ (1) cùng (2) ⇒ x:y = 1:1 = 2:2 (*)

 Từ (2) với (3) ⇒ y:z = 2:7 (**)

Vậy từ (*) và (**) ⇒ x:y:z = 2:2:7

⇒ CT: H2S2O7

Kết luận: Đáp án và đúng là C

Bài 3 trang 143 SGK Hóa 10: Có 4 lọ, từng lọ đựng một hỗn hợp không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương trình hóa học xảy ra, trường hợp có.

* giải mã bài 3 trang 143 SGK Hóa 10:

- cho dung dịch BaCl2 vào 4 mẫu thử cất 4 hỗn hợp trên, hỗn hợp trong chủng loại thửu nào cho kết tủa white là Na2SO4

 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

- mang đến dung dịch AgNO3 vào 3 chủng loại thử còn lại, hỗn hợp trong mẫu quán triệt kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 chủng loại thử sót lại cho kết tủa là HCl với NaCl.

 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

- Để rành mạch dung dịch HCl với NaCl, cho quỳ tím vào 2 dung dịch, dung di chuyển màu quỳ tím thanh lịch đỏ là HCl, dung dịch không làm chuyển màu sắc quỳ tím là NaCl.

Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10: a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô đều khí ẩm, hãy đưa ra một thí dụ. Bao hàm khí độ ẩm không được gia công khô bằng axit sunfuric đặc, hãy nêu ra một thí dụ. Bởi sao?

b) Axit sunfric đặc hoàn toàn có thể biến nhiều hợp hóa học hữu cơ thành than được gọi là việc hóa than. Dẫn ra đều thí dụ về sự hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như ráng nào?

* Lời giải Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10:

a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô hầu như khí ẩm. Thí dụ làm cho khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, ...(do có tính khử).

 H2SO4 đặc + H2 → SO2 + 2H2O

 H2SO4 đặc + 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc hoàn toàn có thể biến nhiều hợp hóa học hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O

C12H22O11 → 12C + 11H2O

c) Sự có tác dụng khô: chất được thiết kế khô không cố gắng đổi.

- Sự hóa than: hóa học tiếp xúc với H2SO4 đặc biến thành chất khác trong số ấy có cacbon.

Bài 5 trang 143 sgk hóa 10: a) Trong phù hợp nào axit sunfuric có nhưng tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những đặc thù nào? Dẫn ra đầy đủ phương trình phản nghịch ứng nhằm minh họa.

b) trong trường đúng theo nào axit sunfuric gồm những đặc điểm hóa học đặc trưng? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra đầy đủ phương trình bội phản ứng nhằm minh họa.

* lời giải bài 5 trang 143 sgk hóa 10:

a) dung dịch axit sunfuric loãng gồm những tính chất chung của axit, kia là:

- Đổi color quỳ tím thành đỏ.

- công dụng với kim loại giải phóng hiđro.

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

- công dụng với oxit bazơ và bazơ

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

- tính năng với nhiều muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

b) đặc điểm hóa học đặc trưng của axit sunfuric sệt là tính oxi hóa táo tợn và tính háo nước.

- tính chất oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

- Tính háo nước và tính chất oxi hóa: Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh bạo nước. Axit sunfuric sệt chiếm những nguyên tử H và O là hầu hết nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit hóa giải cacbon cùng nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

- Nếu để H2SO4 đặc xúc tiếp với da sẽ ảnh hưởng bỏng cực kỳ nặng, vì chưng vậy khi sử dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng.

Xem thêm: Gặp Thủ Khoa Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Năm 2014, Thủ Khoa Trường Đh Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Bài 6 trang 143 sgk hoá 10: Có 100ml dung dịch H2SO4 98%, cân nặng riêng là 1,84 g/ml. Fan ta ao ước pha loãng thể tích H2SO4 trên thành hỗn hợp H2SO4 20%.