Trong nội dung bài viết này, họ cùng ôn tập lại một số tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ và các hợp chất đặc trưng của chúng.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm

Đặc biệt là giải một trong những bài tập cơ bản về kim loại kiềm, kiềm thổ và các hợp hóa học khi chức năng với axit.

Tính hóa chất của kim loại kiềm, kiềm thổ, thích hợp chất và bài tập trực thuộc phần: CHƯƠNG VI. KIM LOẠI KIỀM

I. đặc thù hóa học tập của kim loại kiềm, kiềm thổ với hợp chất 

1. Sắt kẽm kim loại kiềm

- vị trí trong bảng HT tuần hoàn: nhóm IA

- cấu hình electron phần bên ngoài cùng: ns1

- tính chất hóa học quánh trưng: Tính khử dạn dĩ nhất trong các kim loại:

- Điều chế: Điện phân lạnh chảy muối halogenua:

*

2. Kim loại kiềm thổ 

- địa điểm trong bảng tuần hoàn: nhóm IIA

- thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng: ns2

- đặc điểm hóa học sệt trưng: gồm tính khử chỉ với sau kim một số loại kiềm:

- Điều chế: Trong từ bỏ nhiên, kim loại kiềm thổ chỉ tồn tại ngơi nghỉ dạng ion Mg2+Mg2+ trong những hợp chất. Cách thức cơ bạn dạng điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối bột nóng tan của chúng.

*

3. Một số trong những hợp chất của sắt kẽm kim loại kiềm

• NaOH: Natri hidroxit

- Là bazơ mạnh, tan những trong nước cùng tỏa nhiệt: NaOH → Na+ + OH-

• NaHCO3: Natri hidrocacbonat

2NaHCO3 Na2CO3 + CO2↑ + H2O

NaHCO3 tác dụng với axit cùng với kiềm

• Na­2CO3: Natri cacbonat

- Là muối của axit yếu, có đầy đủ tính chất bình thường của muối.

• KNO3: 2KNO3 2KNO2 + O2↑

4. Sắt kẽm kim loại Kiềm và một vài hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ, điểm lưu ý của chúng

• Ca(OH)2: canxi hidroxit

- Là ba zơ mạnh, thuận tiện tác dung cùng với CO2: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

• CaCO­3: canxi cacbonat

CaCO3 CaO + CO2↑

• Ca(HCO3)2: canxi hidrocacbonat

Ca(HCO3)2 CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

• CaSO4: can xi sunfat nói một cách khác là thạch cao

- tùy thuộc vào lượng kết tinh vào tinh thể ta có:

Thạch cao sống: CaSO4.2H2O

Thạch cao nung: CaSO4.H2O

Thạch cao khan: CaSO4.

4. Nước cứng

a) Khái niệm

- Nước cứng là nước có chứa đựng nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

b) Phân loại:

- Nước cứng tạm thời: đựng Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

- Nước cứng gồm tính cứng vĩnh cửu: Chứa các muối clorua và sunfaat của can xi và magie.

- Nước cứng toàn phần: gồm cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

c) giải pháp làm mềm nước cứng

- phương thức kết tủa

- phương thức trao đổi ion: cho nước cứng trải qua chất điều đình ion (hạt zeolit) hoạc nhựa điều đình ion.

II. Bài bác tập về kim loại kiềm kiềm thổ với hợp chất

Sau khi tò mò về tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ, bọn họ sẽ đi làm một số bài bác tập về bọn chúng để dễ dàng hiểu bài xích hơn.

* bài bác 1 trang 132 SGK Hóa 12: Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH chức năng với hỗn hợp axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng hidroxit trong tất cả hổn hợp là:

A. 1,17 gam với 2,98 gam

B. 1,12 gam với 1,6 gam

C. 1,12 gam cùng 1,92 gam

D. 0,8 gam cùng 2,24 gam

° lời giải bài 1 trang 132 SGK Hóa 12:

• lựa chọn đáp án: D. 0,8 gam và 2,24 gam

- hotline x, y lần lượt là số mol NaOH cùng KOH

- Theo bài xích ra, các thành phần hỗn hợp NaOH cùng KOH chức năng với dung dịch axit HCl ta tất cả PTPƯ:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

x(mol) x(mol)

KOH + HCl → KCl + H2O

y(mol) y(mol)

- Theo bài ra, hỗn hòa hợp NaOH với KOH là 3,04 gam đề xuất có:

40x + 56y = 3,04 (1)

- Cũng theo bài xích ra và theo PTPƯ, thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua (gồm NaCl và KCl) nên:

58,5x + 74,5y = 4,15 (2)

- Lập hệ PT tự (1) cùng (2) và giải hệ này, ta được: x = 0,02 và y = 0,04

- Vậy khối lượng của hidroxit trong tất cả hổn hợp là:

mNaOH = 0,02.40 = 0,8 (g)

mKOH = 0,04.56 = 2,24 (g)

* bài 2 trang 132 SGK Hóa 12: Sục khí 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch gồm chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Trọng lượng kết tủa thu được là:

A. 10 gam. B. 15 gam. C. Trăng tròn gam. D. 25 gam.

° giải mã bài 2 trang 132 SGK Hóa 12:

• chọn đáp án: C. 20 gam.

- Theo bài bác ra, ta tất cả số mol CO2 là:

- Cũng theo bài bác ra, nCa(OH)2 = 0,25 (mol).

* xem xét khi giải những bài toán bao gồm khí CO2 tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm, ví dụ ở đấy là Ca(OH)2 thì ta làm cho như sau:

◊ bước 1: Lập tỉ lệ:

◊ cách 1: đối chiếu k cùng với 1

- trường hợp k ≤ 1 ⇒ chỉ chế tác muối CaCO3; Mọi đo lường và tính toán theo số mol của CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

⇒ nCaCO3 = nCO2 => mCaCO3 = ?

- ví như k ≥ 2 ⇒ chỉ chế tạo ra muối Ca(HCO3)2; Mọi tính toán theo số mol của Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

- trường hợp 1 3 và Ca(HCO3)2. Giám sát theo số mol CO2 và Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

x x (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

2y y (mol)

- trường đoản cú PTPƯ với giả thiết bài xích toán, ta lập được hệ:

- từ đó kiếm được x cùng y.

* quay lại bài toán:

- Ta có:

⇒ 1 2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

x x x(mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

2y y y(mol)

- Theo PTPƯ với theo bài xích ra, ta có:

nCa(OH)2 = x + y = 0,25 (*)

nCO2 = x + 2y = 0,3 (**)

- Giải hệ từ bỏ (*) cùng (**) ta được: x = 0,2 với y = 0,05

⇒ mCaCO3 = 0,2.100 = 20(g).

* bài xích 3 trang 132 SGK Hóa 12: Chất làm sao sau đây rất có thể dùng có tác dụng mềm nước cứng tất cả tính vĩnh cửu

A. NaCl. B. H2SO4. C. Na2CO3. D. HCl.

° giải mã bài 3 trang 132 SGK Hóa 12:

• chọn đáp án: C. Na2CO3.

- vày nước cứng trường thọ là nước chứa những ion: Ca2+; Mg2+; SO42-; Cl- nên chọn hóa học làm kết tủa được ion Ca2+; Mg2+ sẽ có tác dụng mềm được nước, chính là Na2CO3

* bài xích 4 trang 132 SGK Hóa 12: Có 28,1 gam lếu láo hợp có MgCO3 và BaCO3 trong kia MgCO3 chiếm a% về khối lượng. Cho tất cả hổn hợp trên tác dụng hết với dung dịch axit HCl để lấy CO2 rồi mang sục vào dung dịch có chúa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa B. Tính a để kết tủa B chiếm được là béo nhất.

° giải thuật bài 4 trang 132 SGK Hóa 12:

- Ta có các PTPƯ sau:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O (1)

x x(mol)

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O (2)

y y(mol)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O. (3)

(x+y) (x+y)mol

- Theo PTPƯ (1), (2) và (3), nhằm lượng kết tủa B chiếm được là lớn nhất thì:

nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 = 0,2 mol

- gọi x với y thứu tự là số mol của MgCO3 và BaCO3 ta có:

ΣnCO2 = x + y = 0,2 (*)

- Theo bài ra, thì hỗn hợp bao gồm MgCO3 và BaCO3 có khối lượng 28,1 gam yêu cầu có:

Σmhh = 84x + 197y = 28,1 (**)

- Giải hệ từ (*) cùng (**) ta được x = 0,1 và y = 0,1

⇒ trọng lượng MgCO3 trong hỗn hợp là: mMgCO3 = 0,1.84 = 8,4(g).

⇒ a = %MgCO3 = .100% = 29,89%

* bài xích 5 trang 132 SGK Hóa 12: Cách nào sau đây hoàn toàn có thể điều chế được kim loại Ca?

A. Điện phân dung dịch tất cả màng ngăn.

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. Sử dụng Al nhằm khử oxit CaO ở ánh sáng cao.

D. Dùng bố để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.

° giải mã bài 5 trang 132 SGK Hóa 12:

• lựa chọn đáp án: B. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

* bài 6 trang 132 SGK Hóa 12: Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa rồi đun nóng nước còn lại thu thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là:

A. 0,05 mol. B. 0,06 mol. C. 0,07 mol. D. 0,08 mol.

° giải mã bài 6 trang 132 SGK Hóa 12:

• chọn đáp án: C. 0,07 mol.

- các PTPƯ chất hóa học xảy ra:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)

0,03 0,03 (mol)

2CO2 + Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2 (2)

0,04 0,02 (mol)

Ca(HCO3)2 CaCO3↓ + CO2 + H2O (3)

0,02 0,02 (mol)

- Theo PTPƯ (1) thì lượng kế tủa ban sơ là 3 gam nên:

- khi lọc kết tủa, đun nóng thì Ca(HCO3)2 chế tạo ra thêm kết tủa theo PTPƯ (3) nên bao gồm số mol CaCO3 kết tủa thêm là:

- Theo PTPƯ (3) thì: nCa(HCO3)2 = nCaCO3 = 0,02 (mol).

- vì thế tổng số mol CO2 là:

a = nCO2 = nCO2(1) + nCO2(2) = 0,03 + 2.0,02 = 0,07 (mol).

Xem thêm: Công Thức Tính Hàm Số Cơ Bản (Thường Gặp), Trọn Bộ Công Thức Toán 11

Tính hóa chất của sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, hợp hóa học và bài bác tập - Hóa 12 bài 28 được biên soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn soạn bởi các thầy thầy giáo dạy tốt tư vấn, giả dụ thấy giỏi hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học hành cùng.