Phi kim có tính chất hóa học tập gì? ngoài đặc thù vật lý là tồn tại ở 3 dạng rắn (S, P,...); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2...); không dẫn điện, ko dẫn nhiệt và ánh sáng nóng tung thấp,...

Bạn đang xem: Tính chất hóa học chung của phi kim


Vậy phi kim có những đặc điểm hoá học đặc trưng nào? bọn họ hãy cùng khám phá chi tiết về tính chất hoá học của phi kim, vận dụng các tính thiết yếu chất hoá học tập này nhằm giải một vài bài tập điển hình nổi bật về phi kim qua bài viết này.


* đặc thù hóa học tập của phi kim:

Tác dụng với kim loạiTác dụng với HyđroTác dụng với Oxi

Dưới phía trên là cụ thể về đặc thù hóa học tập của Phi kim, bọn họ hãy thuộc tìm hiểu.

*

I. đặc điểm hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi chức năng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng cùng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo ra thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- các phi kim khác (C, S, Br2,...) bội phản ứng cùng với khí hyđro tạo ra thành hợp hóa học khí.

3. Tác dụng với oxi

- những phi kim chức năng với khí oxi chế tác thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ chuyển động hóa học của phi kim

- nấc độ hoạt động hóa học dũng mạnh hay yếu hèn của phi kim hay được xét địa thế căn cứ vào năng lực và mức độ phản ứng của phi kim kia với kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là phần đông phi kim chuyển động mạnh (flo là phi kim hoạt động mạnh nhất). Lưu huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là đa số phi kim chuyển động yếu hơn.

II. Bài xích tập về đặc điểm hóa học của Phi kim

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: mang đến sơ trang bị biểu diễn chuyển đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối sunfat tung → muối hạt sunfat ko tan.

a) Tìm công thức các chất phù hợp để núm cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hóa học màn trình diễn chuyển hóa trên.

* giải thuật bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất tương thích là S, ta tất cả sơ trang bị sau:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình phản ứng:

 S + O2 

*
 SO2

 2SO2 + O2 

*
 2SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung hỗn hợp bao gồm 5,6g sắt cùng 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản nghịch ứng trọn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia bội phản ứng.

* giải thuật bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản bội ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- buộc phải hỗn hợp chất rắn A bao gồm Fe dư và FeS

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản nghịch ứng (2) cùng (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để công dụng hoàn toàn cùng với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của những chất sau phản ứng là bao nhiêu? đưa thiết thể tích dung dịch chuyển đổi không xứng đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài bác ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản bội ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = centimet (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M có hóa trị III tác dụng với clo dư thì nhận được 53,4g muối. Hãy khẳng định kim một số loại M đang dùng.

* giải mã bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là cân nặng mol của kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên lúc phản ứng với Clo thì chế tạo ra thành muối MCl3), ta tất cả PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định thành phần xác suất về thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít các thành phần hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi vào dư chiếm được khí A.

– Để đốt cháy A buộc phải 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất.

* lời giải bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn tất cả hổn hợp khí co và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

- Phương trình bội phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- tự PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

- trường đoản cú phương trình trên ta dấn thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) chế tác thành để khống chế đám cháy nếu vào bình chữa trị cháy bao gồm dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng không còn với dung dịch NaHCO3.

* giải mã bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = đôi mươi (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9:  a) Hãy khẳng định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi mang đến 32g oxit sắt này chức năng hoàn toàn cùng với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí ra đời được hấp thụ hoàn toàn trong hỗn hợp nước vôi trong có dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* giải mã bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi bí quyết của oxit sắt là: FexOy

- Phương trình hoá học tập của bội phản ứng:

 FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

- Theo bài xích ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta bao gồm CTHH oxit fe là: Fe2O3.

b) Khí ra đời CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Địa Lí 9 Học Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Địa Lí 9 Chọn Lọc

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl sệt dư nhận được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính mật độ mol của các chất trong dung dịch A. Mang thiết rằng thể tích hỗn hợp sau bội phản ứng biến hóa không xứng đáng kể.