Bạn đang xem: Tính chất hoá học ankan

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ cùng $C-H$. Đó là các liên kết $sigma$ bền vững, vì vậy ankan kha khá trơ về phương diện hóa học: Ở nhiệt độ thường bọn chúng không bội phản ứng cùng với axit, bazơ và hóa học oxi hóa mạnh (như $KMnO_4$). Vì thế ankan còn có tên là parafin, nghĩa là ít ái lực hóa học.Dưới tác dụng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt, ankan tham gia các phản ứng thế, phản bội ứng tách và bội nghịch ứng oxi hóa.$1$. Làm phản ứng thế
*
Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng tất cả hổn hợp metan và clo sẽ xảy ra phản ứng cầm cố lần lượt những nguyên tử hiđro bởi clo: $CH_4+Cl_2xrightarrow<> CH_3Cl+HCl$ metyl clorua (clometan) $CH_3Cl+Cl_2 xrightarrow<> CH_2Cl_2 +HCl$ metylen clorua (điclometan) $CH_2Cl_2+Cl_2xrightarrow<> CHCl_3+HCl$ clorofom (triclometan) $CHCl_3+Cl_2 xrightarrow<> CCl_4+HCl$ cacbon tetraclorua(tetraclometan)Các đồng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thế tựa như metan. Thí dụ:$CH_3-CH_2-CH_3xrightarrow<25^0C>Cl_2,as CH_3-CHCl-CH_3+CH_3-CH_2-CH_2-Cl + HCl$ $2 - clopropan, 57\% 1-propan, 43\%$$CH_3-CH_2-CH_3 xrightarrow25^0C CH_3-CHBr-CH_3+CH_3-CH_2-CH_2-Br+HBr$ $97\% (chính) 3\% (phụ)$Phản ứng cố $H$ bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, thành phầm hữu cơ gồm chứa halogen call là dẫn xuất halogen.Clo gắng $H$ nghỉ ngơi cacbon bậc khác nhau Brom phần nhiều chỉ cầm $H$ nghỉ ngơi cacbon bậc cao. Flo phản nghịch ứng mãnh liệt bắt buộc phân bỏ ankan thành $C$ với $HF$. Iot quá yếu bắt buộc không bội phản ứng cùng với ankan.Cơ chế phản ứng halogen hóa ankanPhản ứng clo hóa và brom hóa ankan xẩy ra theo phép tắc gốc - dây chuyền.Bước khơi mào:
*

*

*Xem thêm: Cách Tìm Gtln Gtnn Của Hàm Số Lượng Giác Chứa Căn, Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Lượng Giác

*